Nieuws Klein Geluk Houd mij op de hoogte

3 September 2018: call 2 programma Klein Geluk open

24 augustus 2018 Call voor materialen, dagbesteding en evenementen Het programma Klein Geluk van FNO nodigt organisaties vanaf 3 september 2018 opnieuw uit om een subsidieaanvraag in te dienen voor de aanschaf van materialen, dagbesteding en evenementen die bijdragen aan Klein Geluk. Kijk hier voor meer informatie over deze call. Mocht u nog vragen hebben of met ons willen overleggen over uw projectaanvraag dan...

Klein Geluk verleent in eerste subsidieronde steun aan 19 projecten

12 juli 2018 De projecten leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte. Naar verwachting bevordert de financiële steun aan de 19 projecten door Klein Geluk de kwaliteit van leven van 2389 zorgbehoevenden in Nederland. De geselecteerde projecten zijn zeer uiteenlopend van aard. Maar zij hebben met elkaar gemeen dat ze zorgbehoevenden stimuleren op het gebied van autonomie, sociale participatie en welbevinden. De behoefte van de zorgbehoevenden zelf vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt.

130 mooie projectvoorstellen ontvangen in de 1e call van het programma Klein Geluk!

30 april 2018 Binnen het programma Klein Geluk hebben we in de 1e call 130 aanvragen ontvangen. Alle 130 aanvragen zijn de afgelopen weken getoetst aan de criteria van het programma. Het is ontzettend mooi om een diversiteit aan goede projectvoorstellen te zien die allemaal op hun eigen manier bij willen dragen aan het kleine geluk voor mensen met een langdurige beperking op het vlak van...

Call 1 Klein Geluk is geopend

19 januari 2018 Vanaf 1 januari 2018 is het mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen binnen het programma Klein Geluk. De aanvragen kunnen tot uiterlijk 28 februari 14:00 uur worden ingediend. Meer informatie over hoe, waarvoor en door wie een aanvraag ingediend kan worden vindt u hier.

Vervolg op Klein Geluk

1 november 2017 Het programma Klein Geluk  van FNO nodigt organisaties vanaf 1 januari 2018 uit subsidieaanvragen in te sturen. Het programma richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.

Resultaten Klein Geluk 2015 – 2016

6 juli 2017 Het programma Klein Geluk 2015-2016 is inmiddels afgerond en de resultaten zijn geëvalueerd. Vrijwel alle doelen zijn gehaald, het programma heeft ongeveer 65.000 personen uit de doelgroep bereikt. Klik hier om het filmpje met de resultaten te bekijken. Op dit moment is FNO bezig om een vervolg programma te ontwikkelen dat naar verwachting begin 2018 van start zal gaan. Meer...