Klein Geluk ondersteunt diverse projecten die mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid helpen werk te krijgen en te houden. Want werk geeft je dag meer zin en structuur. Het versterkt je zelfvertrouwen en biedt je sociale contacten. Daarmee ervaar je een betere kwaliteit van leven.

Laat je inspireren door de impact van Klein Geluk.

Alle mensen tellen mee

Meetellen is een onderzoeksbureau in Amsterdam en Utrecht voor en door mensen die in hun leven extra ondersteuning nodig hebben of hebben gehad. Doel is om met ervaringsdeskundige medewerkers mensen in kwetsbare situaties te bereiken en hen een eerlijke kans te bieden hun mening te geven.

Klein Geluk heeft geholpen dit onderzoeksbureau op te zetten.

Created with Sketch.

Anderen helpen vanuit je eigen ervaring

Hoe kun je anderen coachen vanuit je eigen ervaring rondom je ziekte of beperking? In het project ‘Training en certificering ervaringsdeskundige participatiecoaches’ ondersteunde Centrum Chronisch Ziek en Werk zorg- en sociale professionals met een chronische aandoening of beperking bij de ontwikkeling van hun ervaringsdeskundigheid. Klein Geluk droeg bij aan deze trainingen.

De ervaringsdeskundige professionals geven nu workshops, individuele coaching en advies aan andere mensen met een ziekte of beperking. Ook zetten ze hun ervaringsdeskundigheid in bij hun reguliere vak.

Created with Sketch.

Nog meer impact?