Landelijke Kwaliteitsstandaard Transitie in Zorg

Jongeren INC ontwikkelde samen met het Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten (KIMS) en partners uit beroepsgroepen, patiëntvertegenwoordiging en zorgverzekeraars de Kwaliteitsstandaard Transitie in Zorg. Hierin staat de norm voor goede transitiezorg, concrete aanbevelingen en een stappenplan.

Transitie Toolkit

Op de website Op Eigen Benen staat informatie voor jongeren met een chronische aandoening die de transitie doormaken naar volwassenengeneeskunde.

Ook professionals in de zorg kunnen er terecht voor de handige Transitie Toolkit, met allerlei interventies, instrumenten en initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de transitiezorg voor jongeren met een chronische aandoening.

Webinar Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten gaven op 23 november 2022 het webinar ‘Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg’. Verschillende sprekers namen de deelnemers mee in hun perspectief op en ervaringen met transitiezorg en de Kwaliteitsstandaard.

passcode: YJJLLjc0

 

Elise Wessels en AnneLoes van Staa in gesprek

Het gaat vaak niet goed als jongeren de overgang maken van kinderzorg naar volwassenenzorg. Geneeskundestudente Elise Wessels vertelt over haar ervaringen. Samen met transitiezorg lector AnneLoes van Staa legt ze uit hoe het beter kan en moet. De Kwaliteitsstandaard biedt ondersteuning.

Cijfers over transitie

In het online magazine Van kinderzorg naar volwassenenzorg staan feiten en cijfers over de overgang van kinderzorg naar volwassenenzorg, waaronder:

  • Het gevoel ‘klaar te zijn voor transitie’ is belangrijker dan leeftijd.
  • 48% Van de jongeren met diabetes mist een of meerdere afspraken 2 jaar na de overstap.
  • 55% Van de jongeren met IBD is niet voorbereid op transitie of herinnert zich dat niet meer.
  • Jongeren met cystic fibrosis willen meer structuur, informatie en steun tijdens de transitie.
  • Jongeren zijn het minst tevreden over de voorbereiding op de transitie en het meebeslissen.

Ook is er literatuuronderzoek (pdf) gedaan naar transitie in zorg van jongeren met uiteenlopende chronische aandoeningen in de somatische en revalidatiezorg in Nederland (2000-2018).