Calltekst Inclusief onderwijs

Download de calltekst van de call Inclusief onderwijs:

Calltekst Inclusief onderwijs (pdf)

Formats rapportages

Download hier de formats voor de tussen- en eindrapportage van Jongeren INC:

Format Tussenrapportage thema werk en perspectiefaanpak (doc)

Format Tussenrapportage algemeen (doc)

Format Eindrapportage (doc).

Format begroting

Download hier het format begroting van Jongeren INC:

Format begroting 2020 (xlsx)

Format begroting 2021 (xlsx)

Logo Jongeren INC

Download hier het logo van Jongeren INC:

Logo Jongeren INC (jpg)

Heb je een speciaal format nodig, bijvoorbeeld voor drukwerk of voor een gekleurde ondergrond (transparant)? Mail dan naar communicatie@fnozorgvoorkansen.nl.

Onderzoek Verwey-Jonker Instituut

‘Een actueel perspectief op kinderen en jongeren met een chronische aandoening in Nederland: Omvang, samenstelling en participatie’ – Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en het FNO-programma Zorg én Perspectief

Lees het onderzoek (pdf)

Factsheets Verwey-Jonker Instituut

‘1,3 miljoen kinderen en jongeren in Nederland hebben een chronische aandoening’ – Factsheets van het Verwey-Jonker Instituut en het FNO-programma Zorg én Perspectief

Bekijk de factsheets (pdf)