Documenten call Werk en call Perspectiefaanpak

Download hier de callteksten voor de call Werk en de call Perspectiefaanpak:

Calltekst call Werk (pdf)

Calltekst call Perspectiefaanpak (pdf)

Formats rapportages

Download hier de formats voor de tussen- en eindrapportage van Jongeren INC:

Format Tussenrapportage (doc)

Format Eindrapportage (doc)

Logo Jongeren INC

Download hier het logo van Jongeren INC:

Logo Jongeren INC (jpg)

Heb je een speciaal format nodig, bijvoorbeeld voor drukwerk of voor een gekleurde ondergrond (transparant)? Mail dan naar judith.eekhout@fnozorgvoorkansen.nl.