6 van 82 zoekresultaten op "subsidie"

Nieuwe subsidiemogelijkheden bij Klein Geluk vanaf 17 september

Voor het eerst is het mogelijk dat organisaties bij het FNO-programma Klein Geluk subsidie kunnen aanvragen voor een structurele verbetering van eigen regie of participatie van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Vanaf maandag 17 september aanstaande kunnen subsidieaanvragen via de website van FNO ingediend worden. Eigen regie en participatie Onder eigen regie verstaan we het…

Lees verder

Klein Geluk verleent in eerste subsidieronde steun aan 19 projecten

De projecten leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte. Naar verwachting bevordert de financiële steun aan de 19 projecten door Klein Geluk de kwaliteit van leven van 2389 zorgbehoevenden in Nederland. De geselecteerde projecten zijn zeer uiteenlopend van aard. Maar zij hebben met elkaar gemeen dat ze zorgbehoevenden stimuleren op het…

Lees verder

Subsidie-aanvraag bij MenzisFonds

Menzis zet in op meer leefkracht en slimmere zorg in haar regio’s en heeft daartoe het MenzisFonds in het leven geroepen. Hier kunnen verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een

Lees verder

Subsidieoproep ZonMw: Intersectoraal verklarend onderzoek naar het voorkomen en verkleinen sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Hoe komt het dat burgers met een zwakkere sociaaleconomische positie een slechtere gezondheid en kortere (gezonde) levensverwachting hebben? Wetenschappers uit verschillende disciplines kunnen gezamenlijk een projectidee indienen voor onderzoek naar

Lees verder

Subsidieoproep van ZonMw: Sociaal economische gezondheidsverschillen verklaren, voorkomen en verkleinen.

Tot 7 februari is het mogelijk om, bij ZonMw, projectideeën in te dienen omtrent het voorkomen, verklaren en verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen. Via twee verschillende subsidieoproepen kunnen de projectideeën worden

Lees verder

Eerste subsidieoproep Werk(en) is gezond in aantocht bij ZonMw

Vanaf medio december 2016 kunnen projectideeën bij ZonMw worden ingediend voor onderzoek naar de bevordering van gezondheid op de werkplek voor werkenden met een lage sociaaleconomische status. Meer informatie vindt

Lees verder