6 van 84 zoekresultaten op "subsidie"

Call voor subsidie van het programma Klein Geluk geopend

Het programma Klein Geluk van FNO nodigt organisaties vanaf deze week uit om een subsidieaanvraag in te dienen voor materialen, dagbesteding en evenementen. Projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid komen voor subsidie in aanmerking. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 21 februari 2019, 14:00 uur. Kijk hier voor…

Lees verder

Klein Geluk subsidies bijna bekend

Het programma Klein Geluk van FNO heeft veel mooie aanvragen voor subsidie ontvangen! De uitslag van de twee calls voor subsidie die in oktober gesloten zijn is bijna bekend….

Lees verder

Nieuwe subsidiemogelijkheden bij Klein Geluk vanaf 17 september

Voor het eerst is het mogelijk dat organisaties bij het FNO-programma Klein Geluk subsidie kunnen aanvragen voor een structurele verbetering van eigen regie of participatie van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Vanaf maandag 17 september aanstaande kunnen subsidieaanvragen via de website van FNO ingediend worden. Eigen regie en participatie Onder eigen regie verstaan we het…

Lees verder

Klein Geluk verleent in eerste subsidieronde steun aan 19 projecten

De projecten leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte. Naar verwachting bevordert de financiële steun aan de 19 projecten door Klein Geluk de kwaliteit van leven van 2389 zorgbehoevenden in Nederland. De geselecteerde projecten zijn zeer uiteenlopend van aard. Maar zij hebben met elkaar gemeen dat ze zorgbehoevenden stimuleren op het…

Lees verder

Subsidie-aanvraag bij MenzisFonds

Menzis zet in op meer leefkracht en slimmere zorg in haar regio’s en heeft daartoe het MenzisFonds in het leven geroepen. Hier kunnen verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een

Lees verder

Subsidieoproep ZonMw: Intersectoraal verklarend onderzoek naar het voorkomen en verkleinen sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Hoe komt het dat burgers met een zwakkere sociaaleconomische positie een slechtere gezondheid en kortere (gezonde) levensverwachting hebben? Wetenschappers uit verschillende disciplines kunnen gezamenlijk een projectidee indienen voor onderzoek naar

Lees verder