Projecten Gezonde Toekomst Dichterbij in beeld

Home Gezonde Toekomst Dichterbij Projecten Gezonde Toekomst Dichterbij in beeld

Vanuit het FNO programma Gezonde Toekomst Dichterbij worden projecten ondersteund die de gezondheid van gezinnen in achterstandssituaties verbeteren.

Om meer zichtbaar te maken wat deze projecten doen en wat ze betekenen voor de gezinnen, is een aantal projecten in beeld gebracht. Met elk portret leer je de uitdagingen en de leefwereld kennen van de gezinnen en hoe de professional of vrijwilliger daarbij nauw betrokken is.

Project Voel je Goed

Voel je goed!

Voel je goed! is een aanpak voor lager opgeleide ouders met overgewicht, die willen afvallen en moeite hebben met taal. Deelnemers krijgen eet- en beweegadviezen van een diëtist en leren in kleine groepjes onder begeleiding van een vrijwilliger informatie over gezond eten en bewegen beter begrijpen en toepassen.

Bekijk het verhaal van deelneemster Vyan en projectleiders Mariska en Mary.

Portret Sandra deelnemer Supporter van Elkaar

Supporter van Elkaar

In het project Supporter van elkaar ‘adopteert’ FC Twente zo’n tachtig kwetsbare gezinnen in Enschede. Door het versterken van de competenties en het mobiliseren van bestaande netwerken rondom het gezin, werken de gezinsleden aan verbeteringen op het gebied van gezondheid en participatie.

Lees hier over projectleider Jantinette. Maak ook kennis met de gezinnen van deelnemers Sandra en Monique.

Zoetermeer Samen Sterk en Gezond

Door psychosociale stressfactoren weg te nemen en cognitieve- en bewegingsvaardigheden aan te leren worden gezondheidsachterstanden teruggedrongen bij gezinnen en zwangeren in Zoetermeer met een laag sociaaleconomische positie.

Lees hier over projectleider Femke. Maak ook kennis met deelnemer Julio.

 

KEIgaaf

KEIGAAF is een aanpak om een gezonde leefstijl onder basisschoolkinderen in Eindhoven te bevorderen. KEIGAAF wil een sociale en fysieke school-, wijk- en thuisomgeving realiseren die kinderen stimuleert om meer te bewegen en gezonder te eten. De verwachting is dat kinderen binnen twee jaar gezonder en fitter zijn en minder overgewicht hebben.

Maak kennis met trainer Leonie. En lees het verhaal van deelneemster Joan.

Op Eigen Kracht naar een gezonde Toekomst

Gezond opvoeden en opgroeien, gezond eten en drinken en gezond bewegen. Dit zijn de drie thema’s van het project Op eigen kracht naar een gezonde toekomst in Helmond, waarin gezinnen uit achterstandswijken werken aan een gezonde toekomst. Zo wordt er gewerkt met een verlengde schooldag, extra uren opvoedondersteuning en extra uren voor het begeleiden van risicokinderen.

Lees de verhalen van Youssra en Chaib.

Meet the Parents

Almere-Poort is een wijk in opbouw met (nog) weinig sociale netwerken, terwijl die juist zo belangrijk zijn voor eenoudergezinnen. Voor deze doelgroep worden activiteiten georganiseerd gericht op ontmoeting. Vanuit dat vertrekpunt wordt ook aan andere doelen gewerkt met als uiteindelijk doel het stimuleren van een gezonde leefstijl en het verbeteren van de ervaren gezondheid.

Lees over opbouwwerker Silvia. En maak kennis met deelneemster Gabriella.

Grip & Gezondheid: een integrale aanpak voor het stoppen met roken

Het project Grip en Gezondheid is ontwikkeld om gezinnen in Rotterdam en Spijkenisse te ondersteunen in het verbeteren van hun ervaren gezondheid, hun financiële situatie en het stoppen met roken.

Maak kennis met projectleiders Wil en Veerle. En lees over deelnemers Anissa en Kiymet.

Gezonde Toekomst Dichterbij in beeld

Om meer zichtbaar te maken wat de projecten doen van het programma Gezonde Toekomst Dichterbij en wat ze betekenen voor de gezinnen, hebben we 7 projecten in beeld gebracht. Tijdens een reis door Nederland maken we kennis met de gezinnen en professionals die werken aan een Gezonde Toekomst Dichterbij. Van ieder project wordt één professional en één of twee gezinnen of bewoners geportretteerd.

Met het in beeld brengen van de projecten laten we zien hoe gezinnen en professionals samenwerken aan een Gezonde Toekomst Dichterbij. Voor henzelf, gezin, de wijk en toekomstige generaties.

Meer over Gezonde Toekomst Dichterbij