Nieuws Gezonde Toekomst Dichterbij Houd mij op de hoogte

Infographic lage ses en stoppen met roken: wat levert dat op?

16 maart 2018

Uit onderzoek blijkt dat 65.000 huishoudens door de armoedegrens zakken als gevolg van roken. Wat zijn nu eigenlijk de (maatschappelijke) kosten van roken voor mensen met een lage sociaal economische status (lage ses)? Vanuit het programma Gezonde Toekomst Dichterbij is onderzoek gedaan naar de kosten die het roken met zich meebrengt, en hoeveel daarop bespaard kan worden.

Bekijk de infographic

Online magazine roken en lage ses

14 maart 2018
Wat zijn de (maatschappelijke) kosten van roken bij mensen met een lage ses (sociaal economische status)? In het nieuwe magazine van Gezonde Toekomst Dichterbij vind je meer over de impact van roken bij deze groep.

Zo blijkt uit onderzoek dat 65.000 mensen door de armoedegrens zakken als gevolg van het roken. Meer over de kosten voor zorg, meeroken en productieverlies bij bedrijven kun je zien in onze interactieve infographic die in het magazine staat. Drie projectleiders die werken met ondersteuning van Gezonde Toekomst Dichterbij, vertellen in een interview over hun eigen aanpak tegen roken.

Lees het magazine hier.

Rapport: Inventarisatie Armoede en Gezondheid

7 november 2017

Hoewel de armoede in Nederland aan het afnemen is, leven er volgens de statistieken toch meer dan een miljoen mensen in armoede, waarvan tussen de 300 en 400 duizend kinderen. Ook is bekend dat mensen met een lage opleiding en een laag inkomen gemiddeld een slechtere gezondheid hebben dan mensen met een hogere sociaal economische status. Het programma Gezonde Toekomst Dichterbij richt zich op het verminderen van deze gezondheidsachterstanden. Op verzoek van het programma Gezonde Toekomst Dichterbij heeft het bureau Van Oort & Van Oort daarom in beeld gebracht welke initiatieven er lopen op het grensvlak van armoedebestrijding en gezondheidsverbetering.

Aangezien er zeer veel beleidsinitiatieven zijn van de diverse overheden, vaak in samenwerking met andere organisaties is het niet mogelijk een uitputtend beeld te schetsen. Deze rapportage schetst daarom de meest in het oog springende, actuele initiatieven, en dat zijn er heel wat.

Hier vindt u het rapport: Inventarisatie Armoede en Gezondheid

 

 

Zwanger en toch roken: Project PROMISE in nieuwsuur

16 oktober 2017

Afgelopen zaterdag besteedde het programma Nieuwsuur aandacht aan roken rondom de zwangerschap en in het bijzonder aan het project PROMISE. Dit project richt zich op de problematiek van het roken tijdens de zwangerschap bij gezinnen in een achterstandssituatie.

Van alle zwangere vrouwen rookt 8,6% dagelijks tijdens de gehele zwangerschap. Terwijl het bekend is dat zeker 60 kinderen per jaar overlijden aan het roken tijdens de zwangerschap. Daarnaast zijn deze baby’s vaak zwakker, kleiner en hebben een slechtere longontwikkeling. Onder laagopgeleide zwangere vrouwen rookt 22% dagelijks gedurende de gehele zwangerschap. Lager opgeleiden weten vaak niet waar ze hulp om te stoppen vandaan moeten halen. Ook vallen deze vrouwen vaker terug in het oude rookpatroon, omdat ze te maken hebben met stressfactoren als werkloosheid of financiële problemen.

Verschillende projecten van het programma Gezonde Toekomst Dichterbij proberen de problematiek van het roken tijdens de zwangerschap bij gezinnen in een achterstandssituatie aan te pakken. Een daarvan is het project PROMISE

Binnen PROMISE wordt o.a. met coachende gesprekstechnieken en voorlichtingsmaterialen gericht op laaggeletterden ingezet op verminderen van roken. Het voorkomen van terugval na de bevalling krijgt in dit programma ook extra aandacht. Het project wordt uitgevoerd in de regio’s Amsterdam-Noord, Zaandam en Heerenveen. Het Longfonds, het Trimbos Instituut en Pharos voeren dit project uit in samenwerking met beroepsverenigingen.

Bekijk hier de rapportage van Nieuwsuur.

Lees verderSluiten

Kleurrijk overzicht van integrale gezondheidsaanpakken

5 september 2017

Met trots presenteren wij het tweede online magazine van Gezonde Toekomst Dichterbij. Deze editie laat een kleurrijk overzicht zien van alle 46 projecten die gericht zijn op het verkleinen van gezondheidsachterstanden van kwetsbare gezinnen.

In vogelvlucht
De projecten zijn ingedeeld naar aandachtsgebied. Het resultaat is een levendig beeld van de specifieke aanpak van het project, maar ook een goed overzicht van wat er nodig is voor het realiseren van een integrale aanpak en betrokkenheid van de doelgroep. Het magazine is bedoeld als informatie én inspiratie voor iedereen die werkt aan het verminderen van gezondheidsachterstanden. Wij wensen je veel lees- en kijkplezier!

Lees hier het online magazine Gezonde Toekomst Dichterbij

Lees verderSluiten

Impressie van de projectleidersbijeenkomst Gezonde Toekomst Dichterbij

7 juli 2017

Na twee en een half jaar is het programma Gezonde Toekomst Dichterbij halverwege! Mede daarom werd er op dinsdag 13 juni een bijeenkomst georganiseerd voor alle projectleiders van het programma. De dag, gehouden op fort Vechten, stond in het teken van het opdoen van nieuwe ideeën en het delen van ervaringen. De projectleiders gingen met elkaar en met experts in gesprek over verschillende onderwerpen. Zo werd er onder andere gesproken het bereiken van de doelgroep en het samenwerken met andere organisaties.

Van de dag is een impressie gemaakt! Bekijk die hieronder.