Nieuws Gezonde Toekomst Dichterbij Houd mij op de hoogte

Rapport: Inventarisatie Armoede en Gezondheid

7 november 2017

Hoewel de armoede in Nederland aan het afnemen is, leven er volgens de statistieken toch meer dan een miljoen mensen in armoede, waarvan tussen de 300 en 400 duizend kinderen. Ook is bekend dat mensen met een lage opleiding en een laag inkomen gemiddeld een slechtere gezondheid hebben dan mensen met een hogere sociaal economische status. Het programma Gezonde Toekomst Dichterbij richt zich op het verminderen van deze gezondheidsachterstanden. Op verzoek van het programma Gezonde Toekomst Dichterbij heeft het bureau Van Oort & Van Oort daarom in beeld gebracht welke initiatieven er lopen op het grensvlak van armoedebestrijding en gezondheidsverbetering.

Aangezien er zeer veel beleidsinitiatieven zijn van de diverse overheden, vaak in samenwerking met andere organisaties is het niet mogelijk een uitputtend beeld te schetsen. Deze rapportage schetst daarom de meest in het oog springende, actuele initiatieven, en dat zijn er heel wat.

Hier vindt u het rapport: Inventarisatie Armoede en Gezondheid

 

 

Zwanger en toch roken: Project PROMISE in nieuwsuur

16 oktober 2017

Afgelopen zaterdag besteedde het programma Nieuwsuur aandacht aan roken rondom de zwangerschap en in het bijzonder aan het project PROMISE. Dit project richt zich op de problematiek van het roken tijdens de zwangerschap bij gezinnen in een achterstandssituatie.

Van alle zwangere vrouwen rookt 8,6% dagelijks tijdens de gehele zwangerschap. Terwijl het bekend is dat zeker 60 kinderen per jaar overlijden aan het roken tijdens de zwangerschap. Daarnaast zijn deze baby’s vaak zwakker, kleiner en hebben een slechtere longontwikkeling. Onder laagopgeleide zwangere vrouwen rookt 22% dagelijks gedurende de gehele zwangerschap. Lager opgeleiden weten vaak niet waar ze hulp om te stoppen vandaan moeten halen. Ook vallen deze vrouwen vaker terug in het oude rookpatroon, omdat ze te maken hebben met stressfactoren als werkloosheid of financiële problemen.

Verschillende projecten van het programma Gezonde Toekomst Dichterbij proberen de problematiek van het roken tijdens de zwangerschap bij gezinnen in een achterstandssituatie aan te pakken. Een daarvan is het project PROMISE

Binnen PROMISE wordt o.a. met coachende gesprekstechnieken en voorlichtingsmaterialen gericht op laaggeletterden ingezet op verminderen van roken. Het voorkomen van terugval na de bevalling krijgt in dit programma ook extra aandacht. Het project wordt uitgevoerd in de regio’s Amsterdam-Noord, Zaandam en Heerenveen. Het Longfonds, het Trimbos Instituut en Pharos voeren dit project uit in samenwerking met beroepsverenigingen.

Bekijk hier de rapportage van Nieuwsuur.

Lees verderSluiten

Kleurrijk overzicht van integrale gezondheidsaanpakken

5 september 2017

Met trots presenteren wij het tweede online magazine van Gezonde Toekomst Dichterbij. Deze editie laat een kleurrijk overzicht zien van alle 46 projecten die gericht zijn op het verkleinen van gezondheidsachterstanden van kwetsbare gezinnen.

In vogelvlucht
De projecten zijn ingedeeld naar aandachtsgebied. Het resultaat is een levendig beeld van de specifieke aanpak van het project, maar ook een goed overzicht van wat er nodig is voor het realiseren van een integrale aanpak en betrokkenheid van de doelgroep. Het magazine is bedoeld als informatie én inspiratie voor iedereen die werkt aan het verminderen van gezondheidsachterstanden. Wij wensen je veel lees- en kijkplezier!

Lees hier het online magazine Gezonde Toekomst Dichterbij

Lees verderSluiten

Impressie van de projectleidersbijeenkomst Gezonde Toekomst Dichterbij

7 juli 2017

Na twee en een half jaar is het programma Gezonde Toekomst Dichterbij halverwege! Mede daarom werd er op dinsdag 13 juni een bijeenkomst georganiseerd voor alle projectleiders van het programma. De dag, gehouden op fort Vechten, stond in het teken van het opdoen van nieuwe ideeën en het delen van ervaringen. De projectleiders gingen met elkaar en met experts in gesprek over verschillende onderwerpen. Zo werd er onder andere gesproken het bereiken van de doelgroep en het samenwerken met andere organisaties.

Van de dag is een impressie gemaakt! Bekijk die hieronder.

Kom naar het congrestival ‘Sociaal en Gezond’

19 april 2017

Vind jij dat de gezondheidszorg en welzijn beter kunnen samenwerken? Dat is vooral een kwestie van DOEN! Hoe? Kom naar het Congrestival Sociaal ♥ Gezond: een kruising tussen een inhoudelijk congres en een verbindend festival.

Op het Congrestival word je door spraakmakers, pioniers, starters en ervaren initiatiefnemers uit zorg en welzijn geïnspireerd en gestimuleerd om de verbinding tussen sociaal en gezond in je eigen werkomgeving te initiëren, te intensiveren en uit te breiden. Volg mini-colleges, dialoogtafels, buitenluchtsessies, workshops, speeddates of ervaar het Hemelrijck van de prachtige, culturele broedplaats Metaal Kathedraal.

Enthousiaste professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen krijgen de unieke gelegenheid om met elkaar aan de slag te gaan voor een betere verbinding tussen welzijn en de gezondheidszorg.

Ook FNO heeft meerdere spraakmakers uitgenodigd:

Werk jij aan preventie, publieke gezondheid als professional, onderzoeker, beleidsmaker of vrijwilliger? Mis dit dan niet! Je doet gegarandeerd gezonde contacten op. En wat ons betreft ga je geïnspireerd en opgeladen naar huis! Kijk voor meer informatie en de uitnodiging op de website van Movisie.

Lees verderSluiten

Gezonde Toekomst Dichterbij kent de laatste dertien projecten toe

10 februari 2017

In januari is het programma Gezonde Toekomst Dichterbij gecomplementeerd met de laatste selectie projecten. De dertien toegekende projecten richten zich allen op het verminderen van roken en /of alcoholgebruik bij gezinnen in achterstandssituaties. De groep van projecten binnen het programma Gezonde Toekomst Dichterbij is daarmee uitgegroeid naar 46. De komende jaren richt het programma zich verder op het vertalen van de resultaten uit de projecten naar beleid en de bredere praktijk.

De toegekende projecten zijn:

 • Alcoholpreventie bij lage SES gezinnen
 • Applied gaming voor een rookvrije generatie: co-creatie met kwetsbare gezinnen
 • Een gezonde start
 • Een integrale aanpak van armoede: meer ruimte voor stoppen met roken?
 • Family Check-Up
 • Geweldige Wijk
 • Grip & Gezondheid
 • Rookvrij Haarlem Oost
 • Scoren met Noaberschap
 • Stress- en rookvrije zwangerschap: een e-health interventie voor vrouwen met een (lichte) verstandelijke beperking
 • Wijk Challenge stoppen met roken: wie gaan de uitdaging aan?
 • Wijkgerichte aanpak van risicogedrag bij (aanstaande) zwangeren door incentivering
 • Zoetermeer Samen Sterk & Gezond

Wat is Gezonde Toekomst Dichterbij?

FNO wil gezondheidsachterstanden aanpakken met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij. Mensen in achterstandssituaties, met een lage opleiding en een laag inkomen leven gemiddeld 7 jaar korter dan anderen. Hun gezinnen zijn vaak minder gezond en daarmee kwetsbaar.

De projecten binnen dit programma kenmerken zich door een integrale aanpak van het verminderen van gezondheidsachterstanden. De focus ligt op het terugdringen van ongezonde gewoonten, zoals roken, overmatig alcoholgebruik en het verminderen van overgewicht. Het verbeteren van de gezondheid zoals mensen die zelf ervaren staat daarnaast centraal.

Heeft u vragen over het programma Gezonde toekomst Dichterbij neem dan contact op met Jaap André: via jaap_andre@fondsnutsohra.nl of met Monique Schrijver: monique_schrijver@fondsnutsohra.nl

Lees verderSluiten