Nieuws Gezonde Toekomst Dichterbij Houd mij op de hoogte

Tips participatie van ouders in integrale gezondheidsaanpakken

22 juni 2018

Sinds september 2017 is de klankbordgroep Gezonde Toekomst Dichterbij actief. Zij denken op diverse manieren mee met FNO over het programma Gezonde Toekomst Dichterbij. De klankbordgroep bestaat uit vijf ouders: Parvin, Risma, Marcella, Sanne en Rafaella. Allen brengen hun eigen ervaringen, deskundigheid en verhalen mee.

Participatie van ouders in integrale gezondheidsaanpakken

Het afgelopen half jaar beantwoordden zij vragen van verschillende projectleiders en geven hen advies. Deze tips en adviezen zijn gebundeld in de gids Participatie van ouders in integrale gezondheidsaanpakken. Hier vind je een samenvatting van alle adviezen, tips en verklaringen die de klankbordgroep gaf om ook andere geïnteresseerde projectleiders en professionals op weg te helpen.

Lees verderSluiten

Tweede editie Congrestival op 12 September 2018

30 mei 2018

Na een succesvolle eerste editie in 2017 vindt op woensdag 12 september 2018 voor de tweede keer het Congrestival Sociaal & Gezond plaats bij de Metaal Kathedraal Utrecht.
Het Congrestival is een kruising tussen een inhoudelijk congres en een vrolijk en verbindend festival. Voor spraakmakende initiatieven en praktijken uit de gezondheidszorg en het sociaal werk. Je vindt er geen eenzijdige presentaties. Wel korte inspirerende sessies, dialoogtafels, speeddates, workshops en mini-colleges van bezielende wetenschappers, experts of bezoekers. Zij zetten deze dag de toon! Het programma is gevarieerd met ruimte voor kunst en cultuur en volop gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen.

Jij bent de hoofdgast

Van elkaar kunnen we namelijk het meeste leren, kennis delen, elkaar versterken en inzicht bieden en krijgen. Iedere deelnemer is daarom hoofdgast op het Congrestival. Je vindt er sociaal en medisch professionals, beleidsmakers van gemeenten, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en maatschappelijke ondernemers.

Early bird tickets zijn nu te koop. Voor meer informatie en kaartjes, klik hier.

Lees verderSluiten

Infographic lage ses en stoppen met roken: wat levert dat op?

16 maart 2018

Uit onderzoek blijkt dat 65.000 huishoudens door de armoedegrens zakken als gevolg van roken. Wat zijn nu eigenlijk de (maatschappelijke) kosten van roken voor mensen met een lage sociaal economische status (lage ses)? Vanuit het programma Gezonde Toekomst Dichterbij is onderzoek gedaan naar de kosten die het roken met zich meebrengt, en hoeveel daarop bespaard kan worden.

Bekijk de infographic

Online magazine roken en lage ses

14 maart 2018
Wat zijn de (maatschappelijke) kosten van roken bij mensen met een lage ses (sociaal economische status)? In het nieuwe magazine van Gezonde Toekomst Dichterbij vind je meer over de impact van roken bij deze groep.

Zo blijkt uit onderzoek dat 65.000 mensen door de armoedegrens zakken als gevolg van het roken. Meer over de kosten voor zorg, meeroken en productieverlies bij bedrijven kun je zien in onze interactieve infographic die in het magazine staat. Drie projectleiders die werken met ondersteuning van Gezonde Toekomst Dichterbij, vertellen in een interview over hun eigen aanpak tegen roken.

Lees het magazine hier.

Rapport: Inventarisatie Armoede en Gezondheid

7 november 2017

Hoewel de armoede in Nederland aan het afnemen is, leven er volgens de statistieken toch meer dan een miljoen mensen in armoede, waarvan tussen de 300 en 400 duizend kinderen. Ook is bekend dat mensen met een lage opleiding en een laag inkomen gemiddeld een slechtere gezondheid hebben dan mensen met een hogere sociaal economische status. Het programma Gezonde Toekomst Dichterbij richt zich op het verminderen van deze gezondheidsachterstanden. Op verzoek van het programma Gezonde Toekomst Dichterbij heeft het bureau Van Oort & Van Oort daarom in beeld gebracht welke initiatieven er lopen op het grensvlak van armoedebestrijding en gezondheidsverbetering.

Aangezien er zeer veel beleidsinitiatieven zijn van de diverse overheden, vaak in samenwerking met andere organisaties is het niet mogelijk een uitputtend beeld te schetsen. Deze rapportage schetst daarom de meest in het oog springende, actuele initiatieven, en dat zijn er heel wat.

Hier vindt u het rapport: Inventarisatie Armoede en Gezondheid

 

 

Zwanger en toch roken: Project PROMISE in nieuwsuur

16 oktober 2017

Afgelopen zaterdag besteedde het programma Nieuwsuur aandacht aan roken rondom de zwangerschap en in het bijzonder aan het project PROMISE. Dit project richt zich op de problematiek van het roken tijdens de zwangerschap bij gezinnen in een achterstandssituatie.

Van alle zwangere vrouwen rookt 8,6% dagelijks tijdens de gehele zwangerschap. Terwijl het bekend is dat zeker 60 kinderen per jaar overlijden aan het roken tijdens de zwangerschap. Daarnaast zijn deze baby’s vaak zwakker, kleiner en hebben een slechtere longontwikkeling. Onder laagopgeleide zwangere vrouwen rookt 22% dagelijks gedurende de gehele zwangerschap. Lager opgeleiden weten vaak niet waar ze hulp om te stoppen vandaan moeten halen. Ook vallen deze vrouwen vaker terug in het oude rookpatroon, omdat ze te maken hebben met stressfactoren als werkloosheid of financiële problemen.

Verschillende projecten van het programma Gezonde Toekomst Dichterbij proberen de problematiek van het roken tijdens de zwangerschap bij gezinnen in een achterstandssituatie aan te pakken. Een daarvan is het project PROMISE

Binnen PROMISE wordt o.a. met coachende gesprekstechnieken en voorlichtingsmaterialen gericht op laaggeletterden ingezet op verminderen van roken. Het voorkomen van terugval na de bevalling krijgt in dit programma ook extra aandacht. Het project wordt uitgevoerd in de regio’s Amsterdam-Noord, Zaandam en Heerenveen. Het Longfonds, het Trimbos Instituut en Pharos voeren dit project uit in samenwerking met beroepsverenigingen.

Bekijk hier de rapportage van Nieuwsuur.

Lees verderSluiten