Aansluiten bij behoeften van bewoners

Het is belangrijk om aan te sluiten bij de behoeften van bewoners. Als je gezinnen intensief betrekt bij het bedenken en organiseren van activiteiten gericht op gezonde leefstijl, pak je aan wat zij belangrijk vinden en zullen ze kleine of grote stappen maken. Dit vraagt goed luisteren, veel op pad zijn in de wijk en werken vanuit vertrouwen.

Hoe hebben de projecten van Gezonde Toekomst Dichterbij dit aangepakt? Op deze pagina lees je goede voorbeelden van hoe je bewoners kunt betrekken en verbinden.

Integraal werken

In gezinnen in achterstandsituaties spelen vaak meerdere problemen. Denk aan werkloosheid, armoede, schulden, laaggeletterdheid, eenzaamheid of opvoedingsvragen. Heb daarom niet alleen oog voor gezondheid: de onderliggende problemen zul je ook moeten aanpakken om gezondheidsachterstanden te verminderen. Dit noemen we: integraal werken.

Hoe hebben de projecten van Gezonde Toekomst Dichterbij dit aangepakt? Op deze pagina lees je goede voorbeelden van hoe je gezinnen kunt begeleiden bij gezondheidsverbetering.

Anders werken als professional

Hoe kun je als professional beter aansluiten bij wat gezinnen in achterstandssituaties nodig hebben? Tijd is belangrijk: neem de tijd om de gezinnen zoveel als nodig is op te zoeken en op maat te ondersteunen. Soms is een andere werkwijze nodig. Bijvoorbeeld intensieve samenwerking met andere professionals die herkend en vertrouwd worden door jouw doelgroep.

Hoe hebben de projecten van Gezonde Toekomst Dichterbij dit aangepakt? Op deze pagina lees je goede voorbeelden van succesvol anders werken door professionals.