Calltekst van de Subsidieronde: Integrale aanpak gezondheidsachterstanden bij kansarme gezinnen

Calltekst van de Subsidieronde: Integrale aanpak gezondheidsachterstanden bij kansarme gezinnen

In dit document leest u alles over de criteria waaraan uw project moet voldoen om te kunnen indienen, wat de beoordelingscriteria zijn, wanneer u in moet dienen en u vindt hier meer informatie over een eventuele toekenning en hoe de beoordeling van uw projectaanvraag verloopt.