Achtergrondinformatie

Mensen met een lage sociaaleconomische status hebben gemiddeld een slechtere gezondheid hebben dan mensen met een hogere SES. Bureau van oort en van oort heeft in dit rapport op  verzoek van FNO geanalyseerd in kaart gebracht welke initiatieven er lopen op het grensvlak van armoedebestrijding en gezondheidsverbetering.

Programmatekst

 • GezondeToekomstDichterbij.pdf

  Wat houdt het programma Gezonde Toekomst Dichterbij in? U leest hier meer over onder andere de aanleiding, het doel, de werkwijze en de uitgangspunten van het programma.

Onderzoek

 • Het-terugdringen-van-gezondheidsachterstanden-Erasmus-MC-Rapport-mei-2015.pdf

  Welke interventies werken bij het tegengaan van gezondheidsachterstanden? En wat zijn kansrijke elementen als je wilt gaan werken aan het verminderen van gezondheidsachterstanden bij kansarme gezinnen? Onderzoekers van het Erasmus MC onder leiding van dr. Frank van Lenthe hebben hier onderzoek naar gedaan in opdracht van Fonds NutsOhra.

  Zij hebben uitgebreid in de (inter)nationale literatuur gezocht naar dat wat bekend is over effectieve en kansrijke interventies om gezondheidsachterstanden bij kansarme gezinnen te verminderen. Daarbij is gekeken naar roken, overmatig alcoholgebruik, overgewicht en de gezondheid zoals mensen die zelf ervaren.

  Als u een aanvraag wilt indienen binnen het Programma Gezonde Toekomst Dichterbij dient deze literatuurstudie als inspiratiebron.

 • Publiekssamenvatting-van-de-Literatuurstudie.pdf

  Een korte samenvatting van de literatuurstudie over het terugdringen van gezondheidsachterstanden, uitgevoerd door het Erasmus MC.

 • 20171018-inventarisatie-overheidsbeleid-armoede-en-gezondheid-def.pdf

  Bureau van Oort en van Oort heeft in dit rapport geanalyseerd in kaart gebracht welke initiatieven er in Nederland lopen op het grensvlak van armoedebestrijding en gezondheidsverbetering.

Logo Gezonde Toekomst Dichterbij