Verkiezingsuitslag geeft aanleiding tot dialoog met politieke partijen

De komende tijd zet GeestKracht in op dialoog met alle politieke partijen. We willen graag in gesprek om meer inzicht te krijgen in hun plannen op het gebied van mentale gezondheid én natuurlijk willen we bij iedereen het belang van mentale gezondheid benadrukken.

De Tweede Kamerverkiezingen veroorzaakten een politieke aardverschuiving in Nederland. De PVV werd onverwacht veruit de grootste partij, en NSC komt de Kamer binnen met twintig zetels. Ook GroenLinks-PvdA deed het goed en is door hun samenwerking de tweede grootste partij geworden. VVD en D66, de grote winnaars van de vorige Tweede Kamerverkiezingen, zagen juist een flinke vermindering in aantal zetels.

Verkiezingsprogramma’s

In de verkiezingsprogramma’s van de vier grootste fracties, PVV, GroenLinks-PvdA, VVD en NSC, vallen verschillende zaken op die relevant zijn voor GeestKracht. Veel partijen hechten waarde aan het thema mentale gezondheid, maar met een verschillende focus.

NSC wil meer maatschappelijke aandacht voor depressies en neerslachtigheid onder jongeren en jongvolwassenen. Daarnaast wil Pieter Omtzigt de wachtlijsten binnen de ggz aanpakken, door eerder vast te stellen wie zorg nodig heeft en wie niet. Hierbij geeft NSC prioriteit aan ernstige psychiatrische aandoeningen.

Ook bij GroenLinks-PvdA en VVD is er de ambitie om de wachttijden binnen de ggz terug te dringen. De VVD ziet kansen in digitale zorg en GroenLinks-PvdA wil vooral voldoende zorg inkopen.

Preventie

Deze partijen kijken ook naar preventie. Zo wil de VVD dat mentale problematiek eerder in beeld komt en dat er breder gekeken wordt naar zelfmoordpreventie en de oorzaken van psychische klachten, onder andere in combinatie met schuldhulpverlening. GroenLinks-PvdA daarentegen wil een veelomvattend beleidsplan opstellen om belemmeringen voor mensen met fysieke of mentale beperkingen weg te nemen. Verder willen zij lessen over mentale gezondheid aanbieden in het basis- en middelbaar onderwijs.

Bij de PVV wordt het thema mentale gezondheid niet genoemd. Wel pleit de partij voor verdere investeringen in de zorg en het terugdringen van wachtlijsten in de jeugdzorg. Bij preventie kiest de PVV een andere route: volgens Geert Wilders is het afschaffen van het eigen risico de beste vorm van preventie, aangezien mensen dan eerder medische hulp zoeken bij klachten.

Belang van mentale gezondheid

Wat betekenen deze politieke plannen nu concreet voor de jongvolwassenen waar GeestKracht zich voor inzet? Het is te vroeg om hier een duidelijk antwoord op te hebben. We weten nog niet welke fracties onderdeel gaan uitmaken van de coalitie of hoe het regeerakkoord eruit gaat zien. Bovendien is het nog zeer onduidelijk hoe de PVV zich gaat verhouden tot het thema mentale gezondheid. Deze onzekerheden maken het lastig om in te schatten welke van de bovengenoemde ambities daadwerkelijk omgezet worden in beleid.

Daarom is het juist nu belangrijk om als programma in dialoog te blijven met de politieke partijen. Niet alleen omdat wij dan meer inzicht kunnen krijgen in hun plannen, maar ook omdat wij zo het belang van mentale gezondheid op de politieke agenda kunnen blijven onderstrepen.

Lotte Vermariën, trainee beleidsbeïnvloeding