Nieuwe samenwerking tussen Team GeestKracht en de projecten

Lang hebben we gezocht naar een werkbare oplossing om de panelleden van Team GeestKracht aangehaakt te krijgen bij de projecten. In het verleden hadden we het ‘ankeren’. Dit betekent dat een panellid werd gekoppeld aan een project en mee kon denken met vraagstukken waar het project tegenaan liep. Dit werkte meestal maar een paar maanden; daarna verwaterde het contact al snel. Een aantal oorzaken hiervan: te weinig tijd, druk zijn met de ‘eigen’ jongeren en het niet helemaal helder hebben wat verwacht werd.

De conclusie was dat het op deze manier niet werkte. Maar het programmateam en Team GeestKracht zelf vonden het wél belangrijk, voor de jongeren en de projecten, om de panelleden aangehaakt te houden, om zo hun perspectief te kunnen delen.

Projecten bezoeken de panelbijeenkomsten

Daarom hebben we een nieuwe vorm van samenwerken opgezet. Vanaf nu nodigen we projecten uit bij de panelbijeenkomsten van Team GeestKracht. Per bijeenkomst vragen wij drie projecten om te pitchen waar zij mee bezig zijn, successen te delen en vragen te stellen aan de groep. Daarna mogen de panelleden zelf kiezen met welk project ze een gesprek willen voeren.

Bij de panelbijeenkomst van januari hebben we Vergeten Vaders, YouthLab en Project 010 uitgenodigd. Dit verliep heel goed en de tijd die we ervoor hadden uitgetrokken was eigenlijk te kort. Er vloeiden mooie gesprekken uit voort, met waardevolle input voor de projecten. De panelleden waren ook erg te spreken over deze nieuwe samenwerking, die hun meer inzicht geeft in waar deze projecten daadwerkelijk voor staan en waar ze tegenaan lopen.

Onderzoek en evaluatie

Onderzoeksinstelling Stichting Alexander haakt aan bij de eerste vier panelbijeenkomsten van dit jaar, om met ons mee te denken over deze werkvorm en alle opgehaalde informatie te verwerken in een maatwerkevaluatie. Dit om te leren van zowel dit proces als de vraagstukken van de projecten.

Op naar de volgende panelbijeenkomst in maart!

Leon van der Aa, duo-voorzitter Team GeestKracht