Ibrahim (27) kwam vijf jaar geleden als vluchteling naar Nederland, na periodes in Syrië, Libanon en Turkije. Inmiddels begint hij zijn plek te vinden. ‘Ik voel me goed in Nederland, maar heb soms wel moeite met de bureaucratie. Een paar maanden geleden ben ik bijvoorbeeld aangereden. Het was moeilijk om alles te regelen met de artsen, politie en andere organisaties. Dat zorgt ervoor dat ik me nog niet helemaal thuis voel.’

Staatloos

Ibrahim maakte de oorlog mee in Syrië en leefde als vluchteling. Als Palestijn, geboren in Syrië, was hij staatloos. Dat heeft er wel ingehakt. ‘Het was moeilijk voor me om op die manier te leven. Daardoor liep ik tegen mentale problemen aan. Uiteindelijk heb ik dat kunnen verwerken en nu wil ik mijn ervaring inzetten om anderen te helpen.’ Iets wat Ibrahim graag wil veranderen, is de positie van vluchtelingen in azc’s. ‘Laatst las ik dat 40 procent van de Syrische vluchtelingen mentale problemen heeft. Dat is bijna de helft! In azc’s wordt daar niet over gepraat. Dat moet veranderen. Ook gemeenten moeten meer aandacht hebben voor de mentale gezondheid van vluchtelingen. Dat wil ik met GeestKracht oppakken.

Maanden wachten

Als sociaal manager van een woonstichting zag Ibrahim veel mensen worstelen met mentale problemen. Pas als het mis ging, werd er door instanties ingegrepen. ‘Ik kreeg telkens te horen dat er niets kon worden gedaan. Dus dan werd er twee, drie maanden gewacht tot het écht mis ging. En dan pas kon er worden ingegrepen. Dat begrijp ik niet. Vroegsignalering van mentale problematiek is mooi, maar je moet ook kunnen ingrijpen als de signalen er zijn. Volgens mij kan daar nog veel verbeterd worden.’

Terugkerend thema

Dat alles even stil lag door de coronacrisis heeft Ibrahim als prettig ervaren. ‘Het helpt je je te realiseren wat echt belangrijk is in het leven. Ik hoop dat de positieve lessen die we als samenleving hebben geleerd niet verdwijnen als alles straks weer terug gaat naar “normaal”.’ Met Team GeestKracht hoopt Ibrahim daaraan bij te dragen. ‘Ik ben zelf tegen mentale problemen aangelopen, maar heb ook vaak anderen daarin ondersteund. Het is een terugkerend thema in mijn leven. Daarom hoop ik met Team GeestKracht te zorgen voor verbetering, want het kan nog veel beter!’

'Vroegsignalering van mentale problematiek is mooi, maar je moet ook kunnen ingrijpen als de signalen er zijn.'