'Met mijn verhaal kan ik hopelijk voorkómen dat anderen tegen dezelfde dingen aanlopen als ik.' - Robin

Wie zijn wij?

jongvolwassenen van team geestkrachtTeam GeestKracht bestaat uit 15 tot 30 mensen tussen de 16 en 36 jaar met verschillende psychische kwetsbaarheden, of een verhoogd risico op een psychische kwetsbaarheid. Zo doen er jongvolwassenen mee die in een ggz-kliniek verbleven, jongeren die een poosje geen thuis hebben gehad en jongeren die als statushouder Nederland zijn binnengekomen.

Wil je ons leren kennen? We stellen ons graag aan je voor!

‘Iedereen is anders en heeft een eigen verhaal. En dat verhaal is belangrijk om te vertellen.’

Als duovoorzitter van Team GeestKracht zet Noaz zich in om de kansen te vergroten en openheid te creëren voor psychisch kwetsbare jongvolwassenen.

‘Een gameverslaving is eigenlijk verraad aan jezelf’

Michiel is duovoorzitter van Team GeestKracht en ervaringsdeskundige op het gebied van gameverslaving.

 

 

‘Ik wil meegeven dat je altijd naar de persoon moet kijken. Je moet je niet blindstaren op een dossier.’

Malcolm geeft trainingen aan forensisch professionals. ‘In hun opleiding leren ze alles uit een boekje, maar spreken ze weinig ervaringsdeskundigen.’

‘Je moet echt naar de persoon kijken. Als je iets wil opleggen wat niet past, dan gaat dat nooit werken.’

Mohammed geeft trainingen bij Young in Prison. Nu deelt hij zijn ervaringen met jeugddetentie en de tijd daarna ook bij Team GeestKracht.

 

 

‘Ik heb de waarde leren kennen van een huis’

Rhay stond opeens op straat. ‘Ik had altijd hard gewerkt, hoe kon het dat ik hierin was beland? Op mijn werk wisten ze niet eens dat ik dakloos was.’

‘Ik wil jonge statushouders motiveren om nooit op te geven’

Maryama was negen jaar toen ze samen met haar zus en broertje uit Somalië vluchtte. ‘Ik weet hoe moeilijk het is om je familie achter te laten.’

‘Ik had gewoon echte aandacht nodig’

Shania wil laten zien dat het niet je eigen schuld is als het niet goed gaat met je. En dat je niet raar bent als je moet worden opgenomen.

 

‘Ik wil meer inzicht geven in hoe een jongvolwassene iets ervaart’

Thijs ziet Team GeestKracht als een mooie kans om iets te betekenen voor anderen.

‘Je wilt als individu gezien worden’

De laatste jaren voelt Hannah zich heel sterk: aan haar eigen verleden kan ze niets veranderen, maar ze kan wel anderen helpen met haar ervaringen.

‘Ik kan nu mijn kracht laten zien’

Om hulp vragen vond ze moeilijk. Dat leerde ze. En nu wil ze andere jongvolwassenen laten zien dat tijdig om hulp vragen het verschil kan maken.

‘Wat ik belangrijk vind is dat er op middelbare scholen meer aandacht komt voor mentale gezondheid’

De afgelopen jaren kampte Jesse met depressieve gevoelens. Nu wil hij zijn ervaringen inzetten voor iets positiefs.

‘Anderen helpen maakt me gelukkig’

Ze weet hoe het is om veel mee te maken. Sharon kan zich goed inleven in andere jongvolwassenen.

‘Eerst zette ik mijn drive negatief in, nu voor een goede zaak’

Na een confronterende opname in een kliniek lacht het leven Leon weer toe. Hij is lid van Team GeestKracht omdat hij dit andere jongvolwassenen ook gunt.

‘Ik wil laten zien wat statushouders kunnen’

Als jongvolwassene kwam Moh alleen naar Nederland. Echte vriendschap is lastig. ‘Ik merk dat mijn studiegenoten nog weinig hebben meegemaakt in het leven.’

‘Ik wil zorgen voor meer inclusiviteit en aandacht voor culturele verschillen’

Als activiste komt Nihâl op voor gelijke rechten. ‘Ik wil dat er door zorgprofessionals minder met een westerse bril gekeken wordt.’

‘Vroegsignalering is mooi, maar je moet ook kunnen ingrijpen als de signalen er zijn.’

Ibrahim kwam vijf jaar geleden als vluchteling naar Nederland. Inmiddels begint hij zijn plek te vinden en wil hij zijn ervaring inzetten om anderen te helpen.

‘We moeten jongvolwassenen helpen om te gaan met psychische kwetsbaarheid.’

Eva kreeg bij de start van haar carrière te maken met flinke tegenslagen en wil de drempels waar jongvolwassenen tegenaan lopen bespreekbaar maken.

‘Ik hobbel door, met verschillende zorgverleners op verschillende locaties.’

Robin heeft een indrukwekkende reeks behandelingen en interventies achter de rug in korte tijd: ‘Cognitieve gedragstherapie, psycho-educatiegroepen, deeltijdbehandeling, klinische opname, bed op recept, telefoon op recept, intensieve traumabehandeling, crisisopnames.’

‘Ik zou willen dat het net zo makkelijk is om te zeggen “Ik ben angstig” of “Ik heb last van dwang” als benoemen dat je buikpijn hebt.’

Praten over psychische problemen is Anouk gewend. Daarom is ze ook zo enthousiast over Team GeestKracht.

‘Door er projectmatig mee aan de slag te zijn, leer ik veel over mezelf en over anderen.’

Carolien groeide op met een moeder met een complex ziektebeeld. ‘Ze wilde niet behandeld worden en er was geen diagnose. Ondertussen probeerden wij te dealen met alles wat er op ons afkwam.’

‘Dat je leven op pauze wordt gezet, negen maanden lang en dat iedereen dat maar normaal lijkt te vinden, dat vind ik heel erg.’

Vivian zette met een vriendin het initiatief Gek van GGZ op. Ze wilden de zorg verbeteren vanuit hun eigen ervaring als patiënt.

‘Ik heb me lang niet serieus genomen gevoeld. Als ik iemand een beetje van die ellende kan besparen, dan teken ik daarvoor.’

Bij Team GeestKracht wil Amber haar ervaringen delen om anderen te helpen.

‘Een overwinning was een gezonde relatie en het werk wat ik nu doe.’

Sifra wil dat jongeren weten dat ze waardevol zijn en dat ze eerder hulp krijgen als dat nodig is.

‘Als dakloze jongvolwassene moet je de ruimte hebben om jezelf te ontwikkelen’

Er waren dagen dat Josephine 36 uur niet sliep. Ze was ongeveer een jaar dakloos, nadat ze door haar ouders op straat was gezet.

'Een veilige omgeving creëren voor jongeren die te maken hebben met mentale problemen, dat is mijn droom.' - Moh

Speerpunten

Binnen GeestKracht focussen we op zes levensdomeinen: gezondheid, wonen, werk en inkomen, opleiding, sociale relaties en gezinsleven. Zo kunnen we onze zichtbaarheid en impact zo groot mogelijk maken:

 • 1. Gezondheid

  Speerpunten:
  – Laagdrempelige voorzieningen
  – Stigmatisering aanpakken
  – Betere signalering en toerusting van professionals
  – Samenwerken met ervaringsdeskundigen

  Doel:
  Klachten komen tijdig in beeld en jongvolwassenen vinden gemakkelijk de juiste zorg. We pleiten voor een Preventieakkoord Mentale Gezondheid.

 • 2. Wonen

  Speerpunten:
  – Beleidsverandering en -beïnvloeding gericht op het oplossen van de wachtlijsten voor beschermd wonen
  – Innovatieve vormen of aanpakken voor ‘wonen op maat’

  Doel:
  Het oplossen van wachtlijsten voor beschermd wonen en ontwikkelen van nieuwe vormen van beschermd én zelfstandig wonen.

 • 3. Werk en inkomen

  Speerpunt:
  – Aanpak van stigmatisering op de werkvloer

  Doel:
  De afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen, de toegankelijkheid van werk vergroten en het voorkómen van uitval.

 • 4. Opleiding

  Speerpunten:
  – Betere toerusting van professionals én onderwijsinstellingen
  – Goede overgang van school naar werk voor mbo-studenten

  Doel:
  Jongvolwassenen in staat stellen krachtig te blijven meedoen in hun opleiding en deze ook af te maken.

 • 5. Sociale relaties

  Speerpunt:
  – Lotgenotencontact is beschikbaar en toegankelijk

  Doel:
  Jongvolwassenen hebben mensen om op terug te vallen.

 • 6. Gezinsleven

  Speerpunten:
  – Bewustwording en ondersteuning van KOPP/KOV-jongeren
  – Ondersteuning bij beginnend ouderschap

  Doel: De overdracht van psychische problematiek van generatie op generatie terugdringen.

 • 16 december 2021

  Nieuw kabinet investeert in mentale gezondheid

 • 17 september 2021

  Reactie Paul Blokhuis op petitie Preventieakkoord Mentale Gezondheid

 • 22 juni 2021

  Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid

'Wat ik belangrijk vind is dat er op middelbare scholen meer aandacht komt voor mentale gezondheid' - Jesse

Veelgestelde vragen

Meer weten over GeestKracht?