Domeinoverstijgend en integraal werken met GeestKracht

Een hulpvraag van jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid raakt vaak meerdere domeinen. Dit betekent dat jongvolwassenen een grotere kans hebben om zichzelf te zijn en krachtig mee te doen in de maatschappij als domeinen samenwerken en holistische zorg bieden. Daarom subsidieert en begeleidt GeestKracht een vijftal projecten die in hun eigen lokale context domeinoverstijgend en integraal werken.

Veranderkundige ondersteuning

Het belangrijkste bij zo’n aanpak is dat een organisatie intensief samenwerkt met andere organisaties, de lokale overheid en natuurlijk ook met jongvolwassenen zelf. Dit lijkt nogal logisch, maar vraagt enorm veel inzet en doorzettingsvermogen van deze projecten.

Vanuit GeestKracht bieden we deze projecten dan ook veranderkundige ondersteuning. De vijf projecten komen elke twee maanden samen om onder begeleiding van veranderkundigen met en van elkaar te leren. Naast deze leersessies begeleiden we elk project ook een-op-een, door bijvoorbeeld in gesprek te gaan over de voortgang en urgente vraagstukken. Of door aan te sluiten bij een (netwerk)overleg en daarop samen te reflecteren.

Zoektocht naar hoe het beter kan

Verandering ontstaat vanuit mensen: vanuit verbinding en vertrouwen in elkaar. Het gaat bij deze manier van werken dan ook niet alleen om succes, maar juist om samen leren wat beter kan en hoe we dit kunnen bereiken. Dat vraagt van ons programma vertrouwen in de projecten (en mensen) die we financieren en ondersteunen. Het vraagt van de projectorganisaties vertrouwen in ons, zodat ze transparant zijn in hun zoektocht naar hoe het beter kan.

Nu we bijna acht maanden onderweg zijn zien we dat de projecten baat hebben bij deze werkwijze en stappen zetten in het bereiken van hun doelen. Dineke de Jager van het project Youthlab:

‘Youthlab is een beweging van meerdere organisaties en jongeren uit Den Bosch. Samen zetten we ons in voor de mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen.

Het integraal samenwerken met diverse partijen vormt de grootste uitdaging van onze beweging. Het is dan ook heel fijn dat we binnen GeestKracht kunnen leren over samenwerken en veranderen én dit kunnen oefenen met elkaar.

Waar we als project nog mee worstelen is de hoeveelheid tijd die het vraagt om in de praktijk allerlei initiatieven aan te jagen én te investeren in de leersessies én een meer programmatische aanpak op te zetten. Dat vraagt dat we ruimte blijven creëren en dus een goed verhaal moeten hebben waarom we tijd nodig hebben voor onze beweging.

Ons project komt nu in de fase waarin we daadwerkelijk met een aantal proeflabs veranderingen doorvoeren die jongvolwassenen raken. Hoe ze dit ervaren gaan we binnenkort ophalen.’

Successen en lessen

Als programma ontdekken we steeds meer rode draden in de successen én lessen van deze vijf projecten. Om deze zorgvuldig te verankeren, te delen en in te zetten voor eventuele beleidsbeïnvloeding loopt er actieonderzoek mee met de leersessies. Later dit jaar geven we een eerste inzage in de resultaten van dit onderzoek.

Intussen zijn we zo enthousiast geraakt over deze manier van werken dat we dit ook inzetten voor onze laatst toegekende projecten gericht op duurzaam wonen. Ook richten we een leergroep in van projecten die (nog meer) cultuursensitief willen werken.

Wil je meer weten? Neem contact met mij op:

Contact

Jeroen van Doorn

Programmaleider

06 137 153 56

jeroen.vandoorn@fnozorgvoorkansen.nl