Dossier Meedoen

Meer Veerkracht, Langer Thuis streeft ernaar dat alle ouderen kunnen blijven meedoen in de maatschappij, dat zij hun talenten kunnen blijven inzetten en dat ze sociaal actief kunnen blijven.

In dit dossier vindt u nadere informatie over dit thema.

 

Aanbod meedoen voor ouderen

Aanbod succesvolle methodieken en databases

Binnen Meer Veerkracht, Langer Thuis ondersteunen we naast vernieuwende projecten ook de verspreiding van bekende succesvolle aanpakken gericht op meedoen voor ouderen. Er bestaan diverse landelijke databases voor professionals waar bestaande succesvolle aanpakken op het vlak van sociale participatie, zorg en welzijn te vinden zijn. Hieronder vindt u de meest relevante databases voor interventies gericht op Meedoen.

 

Meer Veerkracht, Langer Thuis projecten

Op onze projectenpagina worden alle projecten van Meer Veekracht, Langer THuis weergegeven en kunt u selecteren op afgeronde projecten gericht op meedoen.

Bij een aantal vernieuwende projecten zijn de ontwikkelde aanpakken beschreven in een methodiek, handboek of adviesrapport die (nog) niet zijn terug te vinden in landelijke databases.

 • Platform31 voerde een experiment uit om seniorencomplexen te ‘revitaliseren’ volgens de methode van Studio Bruis. Hier vindt u de handreiking en het onderzoeksrapport.
 • WMO Radar ontwikkelde in Rotterdam een methodiek om senioren te ondersteunen om zelf het sociaal contact met hun buren te versterken en een activiteitenprogramma op te zetten. Klik hier voor de methodiek.
 • Stichting Buurtwelzijn heeft een online platform ingezet om zelfstandig wonende ouderen meer te laten participeren. Zij schreven een adviesrapport over hoe 65+ers te betrekken bij online platforms.

Bovenstaande documenten vindt u ook bij het betreffende project op de projectenpagina.

Naast deze vernieuwende methodieken ondersteunen we binnen Meer Veerkracht, Langer Thuis een aantal bestaande landelijke diensten voor ouderen die zich (vaak met behulp van vrijwilligers) inzetten voor ouderen om mee te kunnen blijven doen.

Financieringsmogelijkheden projecten voor ouderen

De calls van ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ zijn nu gesloten en wij werken tot eind 2018 aan het verspreiden van de kennis en ervaring die wij op het vlak van meedoen voor ouderen opdoen. Onderstaande links verwijzen naar alternatieve financieringsmogelijkheden:

 • Er zijn verschillende fondsen die projecten op het gebied van zorg en welzijn voor ouderen financieren. Op fondsenvoorouderen.nl zijn deze terug te vinden en via de QuickScan is snel te zien bij welke fondsen (in uw regio) uw initiatief in aanmerking komt voor financiering.
 • In de subsidiekalender van ZonMw wordt weergegeven welke subsidieprogramma’s voor ouderen er open staan (of gaan).
 • Voor het financieren van burgerinitiatieven (mede) gericht op ouderen vindt u informatie in dit dossier van Movisie.

Interessante links en documenten

Voor professionals/vrijwilligers

 • BeterOud is een platform waar diverse organisaties zich hebben verenigd. Hun ambitie is de levenskwaliteit van ouderen verbeteren door hen in staat te stellen hun eigen unieke leven voort te zetten ondanks de beperkingen van ouder worden. Ze hebben een mooie infographic gemaakt over samenwerken in de wijk.
 • Zorg voor beter is een online platform dat gericht is op zorg, maar waar ook het thema welzijn wordt behandeld.
 • Leyden Academy on Vitality and Ageing heeft als missie de kennis over veroudering en vitaliteit te vergroten en deze toegankelijk te maken voor beleidsmakers, zorgverleners en het grote publiek om zo de kwaliteit van leven van oudere mensen te verbeteren.
 • Kenniscentrum Wonen en Zorg van Aedes-Actiz is is een handig informatiepunt voor professionals op het terrein van wonen, welzijn en zorg.
 • Pharos is het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen waar informatie is te vinden over ouderen met een migratie achtergrond en over laag economische status.
 • Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste.

 

Voor ouderen

 • De ouderenbonden: KBO-PCOB, ANBO, NOOM, Roze50Plus, NVOG.
 • Ned7 is de online community voor 50-plussers.
 • Seniorweb is een landelijke vereniging met 150.000 leden, 425 cursuslocaties en 3.050 vrijwilligers. Ze zijn sinds 1996 actief met als doel de digitale wereld begrijpelijk te maken, zodat iedereen het gemak en het plezier van computer en internet kan ervaren.
 • Alleszelf.nl is een platform met steeds meer diensten en oplossingen in heel Nederland: gemakkelijk vinden en vergelijken voor ouderen, naasten, mantelzorgers én hulpverleners.