Landelijke conferentie Meer Veerkracht, Langer Thuis

Waar & wanneer
Datum: dinsdag 22 januari 2019
Aanvang: 11.00 uur
Einde: 17.30 uur
Locatie: De Rijtuigenloods te Amersfoort

Programma
Het programma start om 11.00 uur (ontvangst vanaf 10.00 uur). We starten met een kort plenair programma onder andere met een inspirerende presentatie van Aris van Veldhuisen en (misschien leuk om te vermelden dat hij in onze programmacommissie zit?)  vertelt over hoe je een beweging kunt creëren en verandering op gang kunt brengen.

Tijdens de lunchpauze heb je al de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de informatiemarkt met stands en posterpresentaties van verschillende projecten. In de middag kun je kiezen uit verschillende minicolleges en werksessies waarbij veel ruimte is voor interactie en het uitwisselen van ervaringen.

Je kunt je nu al aanmelden voor deze inspirerende dag!

Je mag een introducé meenemen
Meer Veerkracht, Langer Thuis wil zoveel mogelijk mensen inspireren om zich in te gaan zetten – op wat voor een manier dan ook – voor de thema’s meedoen en bewegen voor ouderen. Denk hierbij aan ouderen die zelf initiatieven starten, of een collega welzijnswerker uit een andere provincie die graag met en voor ouderen aan de slag wil, een ondernemer uit je netwerk of juist een ambtenaar uit je gemeente waaraan je wilt laten zien dat bewegen en meedoen voor ouderen belangrijk is. Dus nodig iemand uit je netwerk uit die de voorbeelden en lessen van Meer Veerkracht, Langer Thuis verder kan helpen te verspreiden. Gebruik hiervoor dezelfde aanmeldlink.

Heeft u in de tussentijd nog vragen? Stuur dan een e-mail naar meerveerkrachtlangerthuis@fondsnutsohra.nl tav. Tabitha Lamers.


Over Meer Veerkracht, Langer Thuis
Meer Veerkracht, Langer Thuis is één van de vier programma’s van FNO en wil een beweging op gang brengen die alleenstaande, thuiswonende ouderen met een beperking, in staat stelt zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis te wonen. Dit doen we door in te zetten op de thema’s bewegen en meedoen, omdat dit belangrijke leefgebieden zijn die ook op langere termijn bijdragen aan zelfstandigheid. We stimuleren vernieuwing en helpen succesvolle aanpakken verder te verspreiden. Dit doen we onder andere door het ondersteunen van 126 initiatieven verspreidt over Nederland. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website.

Over FNO
FNO is een vermogensfonds dat zich inzet voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Wij willen de kansen vergroten van mensen met een beperking of chronische aandoening om volwaardig aan de maatschappij mee te kunnen doen. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website.