Anders werken als professional

Gezondheidsnetwerken in Zaanstad

Annelijn de Ligt, coördinator gezondheidsnetwerken bij JOGG-Zaanstad:

‘De gezondheidsnetwerken zorgen voor laagdrempelige samenwerking en doorverwijzingsmogelijkheden voor professionals en bieden zo ondersteuning aan gezinnen op het gebied van een gezonde leefstijl.’

Created with Sketch.

Het gezin centraal

Het Trimbos-instituut onderzocht de effectiviteit van het Amerikaanse Family Check Up en paste het aan aan de Nederlandse samenleving. Het gezin en de uitdagingen die gezinsleden zelf ervaren staan centraal.

‘Ik begon beter te snappen hoe ik overkom op mijn dochter.’

Created with Sketch.

Laaggeletterdheid is van gewicht

In dit project ondersteunden huisartsen laaggeletterden met overgewicht uit gezinnen in een achterstandssituatie. Vilans en Pharos hielpen de huisartsen bij het herkennen van laaggeletterdheid, het vinden van passende communicatie(tools) en geschikte leefstijlinterventies voor bewegen en afvallen.

‘Het is belangrijk dat zorgverleners alerter worden op mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, van wie we er zoveel hebben in Nederland: 2,5 miljoen.’ – Jeanny Engels, projectleider

Family Check Up

Family Check Up is een korte, laagdrempelige interventie die zich richt op het hele gezin. De problemen die het gezin zelf ervaart, staan centraal en de hulpverlener komt bij het gezin thuis. In de Verenigde Staten en Zweden was de interventie effectief in het verminderen van opvoedproblemen en het verbeteren van schoolprestaties.

‘FCU geeft een boost aan de sterke kanten van het gezin.’ – Anja Leendertse, jeugdspecialist

PROMISE

Stoppen met roken voor of tijdens de zwangerschap is voor sommige vrouwen in een achterstandssituatie heel lastig. PROMISE helpt verloskundigen met training en materialen om zwangere vrouwen zo goed mogelijk te begeleiden.

‘Ik ben blij, want ik word mama. Maar ik rook. Ik wil graag stoppen. Maar hoe?’ – fragment uit beeldverhaal ‘Hulp bij stoppen met roken’

Zoetermeer Samen Sterk en Gezond

Gezondheidsachterstanden terugdringen bij gezinnen en zwangeren met een lage sociaaleconomische positie. Dat is de gedachte achter Zoetermeer Samen Sterk en Gezond. Stress wegnemen en bewegingsvaardigheden aanleren door training en informatie. En daarmee meer gezonde gewoonten en gezond gedrag in het gezin.

‘We kijken wat ieders talent en ontwikkelbehoefte is en hoe we ze het beste kunnen ondersteunen daarin.’ – Femke Boerkamp, professional

Gezond Gewicht Kansrijk

Gezond Gewicht Kansrijk werkt aan gezondheidsnetwerken rondom gezinnen in achterstandssituaties in Zaanstad. Hierdoor gaan deze gezinnen gemakkelijker met een gezonde leefstijl aan de slag, kennen zorgprofessionals de behoeften van de doelgroep en weten zorgverleners elkaar te vinden.

‘Ontwikkel je aanpak samen met professionals en bewoners. Een gezonde omgeving, dat doe je met z’n allen.’ – Annelijn de ligt, projectleider