Vervolgprogramma: Klein Geluk

Na een uitermate positieve evaluatie is besloten om een vervolgprogramma Klein Geluk te ontwikkelen, waarbij het geleerde van de vorige editie werd meegenomen. Duidelijk is geworden dat het nieuwe Klein Geluk breder moest worden opgezet:

  • met meer synergie tussen de projecten onderling, zodat deze van elkaar kunnen leren;
  • meer investeren en financieren van grotere activiteiten;
  • met het aandachtsgebied materialen, dagbesteding en evenementen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vak van gezondheid;
  • en met een nieuw aandachtsgebied voor het bewerkstelligen van een structurele verandering die een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van leven.

Het vervolg op Klein Geluk I heet Klein Geluk. Neem een kijkje:

Contact

Caroline Hop

Programmaleider

06 124 309 50

caroline.hop@fnozorgvoorkansen.nl