Wat is Meer Veerkracht, Langer Thuis?

Hanneke:

Meer Veerkracht, Langer Thuis is een programma van FNO, gericht op zelfstandig wonende, alleenstaande ouderen met een of meerdere beperkingen. Het doel is om hen zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig thuis te laten wonen. Dat doen we door in te zetten op meedoen en bewegen, omdat juist die twee dingen heel belangrijk zijn om dat préttig thuis wonen mogelijk te maken.

 

Wat hebben jullie bereikt met het programma?

Corine:

Met Meer Veerkracht, Langer Thuis zijn 126 mooie projecten opgezet of verder verspreid op het gebied van bewegen en meedoen.

Hanneke:

En Meer Veerkracht, Langer Thuis is ook het samenbrengen van al die projecten en zorgen dat de som der delen groter is dan de losse projecten. Dat hebben we gedaan door diverse bijeenkomsten te organiseren en mensen bij elkaar te brengen.

Corine:

We hebben een beweging in gang gezet en daar zijn we heel erg trots op. Vier jaar geleden was de aandacht voor ouderen in een kwetsbare positie wat betreft zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig thuis wonen minder groot. Inmiddels is daar veel meer aandacht voor. Landelijke programma’s als het Pact van de Ouderenzorg, allerlei initiatieven bij organisaties, ouderenbonden én ouderen zelf hebben het opgepakt.

 

Wat is jullie belangrijkste geleerde les?

Hanneke:

Voor en dóór ouderen: je moet ouderen betrekken bij je hele project om het succesvol te maken. Zij zijn degenen om wie het gaat en zij kunnen zelf het beste vertellen waar ze behoefte aan hebben.

Corine:

Projecten opzetten mét ouderen is zo belangrijk! Steeds meer is dit, ook bij anderen, de insteek om ouderen meer in beweging te krijgen, om ze mee te laten doen. Deze les en alle andere resultaten uit ons programma en alle 126 projecten, willen wij graag verduurzamen. Zegt het voort, want het werkt!

 

Hoe kun je als projectleider de ervaringen van Meer Veerkracht, Langer Thuis gebruiken voor je eigen project?

Hanneke:

We hebben diverse producten. Er is een boekje met alle resultaten van het programma. Op een aantal praktische lessen gaan we dieper in op een drietal factsheets. Daarnaast kun je je laten inspireren door heel wat van onze projecten, de goede voorbeelden.

We gaan ook zorgen dat alle grote partijen in het land, zoals BeterOud en ouderenbonden, op de hoogte zijn van onze lessen en deze helpen te verspreiden. Zij worden dan ook vindplaatsen van onze informatie.

We hebben een beweging in gang gezet en daar zijn we heel erg trots op.

Wil je meer weten over Meer Veerkracht, Langer Thuis, de mooiste resultaten en belangrijkste lessen?

 

Fotografie: Titia Hahne