De resultaten van Meer Veerkracht, Langer Thuis

  • Bekijk de video

Video: Adriaan de Koning, Studio Stanley

Conferentie

Op de conferentie NGOZ nam Hadassah de Boer iedereen met aanstekelijke nieuwsgierigheid en enthousiasme mee in een levendige sessie vol eyeopeners en projectvoorbeelden. We deelden de belangrijkste en interessantste lessen en succesaanpakken, presenteerden de uitkomsten van de evaluatie van ons programma door het Nivel, gaven een podium aan inspirerende praktijkvoorbeelden en vertelden hoe we verder gaan!

Resultaten Meer Veerkracht, Langer Thuis

Meer Veerkracht, Langer Thuis heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het in gang zetten van een beweging die een duurzaam effect heeft op de veerkracht en kwaliteit van leven van zelfstandig wonende ouderen met een beperking. Hiervoor financierde FNO meer dan honderd initiatieven gericht op de thema’s meedoen en bewegen: vernieuwende projecten én projecten gericht op verspreiding van succesvolle interventies. De ouderen om wie het ging werden betrokken bij opzet, uitvoering en evaluatie van alle projecten.

Interview

‘De provincie Overijssel vindt het een heel mooi project en een voorbeeld van succesvolle ICT in de zorg.’

In gesprek met projectleider Karin Köster van Dag!enDoen! in de aanloop naar de conferentie.

Video's

  • Filmpje project Game, Eet, Match

  • Filmpje project Ons Raadhuis