Bekijk ons webinar over samenwerken

  • Filmpje 1: Introductie samenwerken

  • Filmpje 2: Gesprek met Chiméne uit Amsterdam-Noord

  • Filmpje 3: Project Gezond gewicht kansrijk

  • Filmpje 4: Project Rookvrij Opgroeien in Haarlem-Oost

  • Filmpje 5: Project Supporter van elkaar

  • Filmpje 6: Project Integrale aanpak van armoede

  • Filmpje 7: Samenvatting en conclusie