'Stichting Zwerfjongeren Nederland'

SZN 20-23: Voorkom jongerendakloosheid

Omschrijving

In een welvarend land als Nederland is het een maatschappelijk probleem als jongvolwassenen die het zonder steun van hun ouders moeten zien te redden, tussen wal en schip vallen. SZN (Stichting Zwerfjongeren Nederland) is de landelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren. Samen met jongeren activeert SZN overheden, politiek, organisaties en burgers om de situatie van dak- en thuisloze jongeren blijvend te verbeteren en jongerendakloosheid te voorkomen.

SZN denkt dat iedereen in staat is te denken, spreken en handelen vanuit medemenselijkheid en kan bijdragen aan het voorkomen van jongerendakloosheid. Als we dak- en thuisloze jongeren benaderen als mens, hen serieus nemen en handelen vanuit vertrouwen, kunnen we met z’n allen werken aan een gezonde toekomst voor elke jongere.

Ansichtkaart naar SZW (pdf)
Ansichtkaart naar VWS (pdf)

Doel

SZN wil veranderingen in beleid en uitvoering teweegbrengen voor dak- en thuisloze jongvolwassenen van 16-27 jaar. Ook wil de organisatie bereiken dat de samenleving anders gaat kijken naar de situatie van dak- en thuisloze jongeren: niet als ver-van-m’n-bed-probleem van moeilijke jongeren, maar als een te voorkomen en op te lossen vraagstuk van gewone jongeren in een ongewone situatie die aan een zelfstandige toekomst willen werken.

Op korte termijn concentreert SZN zich op financiële bestaanszekerheid en wonen. Dit is voor alle jongvolwassenen de basis om hun toekomst vorm te kunnen geven en om dak- en thuisloosheid te voorkomen.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Zwerfjongeren Nederland

Projectleider

Marleen van der Kolk

Telefoonnummer

06 - 30 72 01 38

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Afbeeldingen

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2021 FNO