'Inspiratiedag Samen Leven met Afasie'

Inspiratiedag Samen Leven met Afasie

Omschrijving

De ‘Inspiratiedag Samen Leven met Afasie’ is een landelijke conferentie voor en door mensen met afasie en hun naasten. Afasie is een verworven taalstoornis. Door hersenletsel kun je opeens niet meer lezen, schrijven, spreken of anderen begrijpen. Zo’n communicatieprobleem heeft grote impact op iedereen die er mee te maken heeft. Afasie maakt je eenzaam.

De Inspiratiedag biedt een nieuw perspectief op het leven met afasie. Je ontmoet lotgenoten, hoeft niemand iets uit te leggen en kunt ontspannen. Je deelt je ervaringen en leert van elkaar. In workshops en presentaties worden moeilijke onderwerpen bespreekbaar.

Door het hersenletsel heb je vaak ook andere beperkingen, zoals vermoeidheid, overprikkeling of moeite met bewegen. De conferentie houdt rekening met deze beperkingen: er zijn voldoende rustmomenten en rustruimtes, er is een prettig aantal deelnemers, natuur om je heen en lekker eten en drinken.

De dag wordt georganiseerd door een klein team van ervaringsdeskundigen en logopedisten. De Inspiratiedag biedt veel participatiekansen waarbij je vooraf coaching ontvangt voor een bijdrage als workshopleider of standhouder. Ook studenten logopedie kunnen als buddy waardevolle ervaring opdoen. De Inspiratiedag laat zien: Leven met afasie wordt interessanter als je het samen doet.

Doel

De Inspiratiedag Samen Leven met Afasie heeft als doel:

  • Verbinding en lotgenotencontact voor mensen met afasie en hun naasten.
  • Ook biedt de Inspiratiedag een adempauze. Samen uit zijn en ontspannen kunnen genieten overkomt je niet vaak als persoon met afasie en naaste/mantelzorger. De Inspiratiedag geeft je deze kans.
  • Daarnaast is de Inspiratiedag een kennisevenement. Daarbij wordt ervaringskennis en wetenschappelijke kennis over dagelijks leven met afasie beschikbaar voor mensen die er zelf mee mee te maken hebben. Presentaties zijn afasievriendelijk en inclusief.
  • Ten slotte biedt de Inspiratiedag een podium voor participatie. Personen uit de doelgroep nemen het woord en kunnen een workshop of andere activiteit ondersteunen of leiden. Voor hen is voorafgaand en tijdens de Inspiratiedag begeleiding op maat beschikbaar. Deelnemers leren veel van participatie en vervullen een voorbeeldfunctie voor anderen. Het feit dat de landelijke Inspiratiedag zichtbaar georganiseerd wordt door een klein team waarvan de helft van de leden afasie heeft, is voor velen een inspiratie op zich.

Benieuwd naar de andere activiteiten van Klein Geluk?

Activiteitgegevens

Organisatie

PraktijkSAA (Dinges Afasie Events) / Stichting In Contact met Afasie

Projectleider

Christine Versluis

© 2024 FNO