'Het gaat goed, maar ik heb wel hoofdpijn – vervolg'

Het gaat goed, maar ik heb wel hoofdpijn - vervolg

Omschrijving

Stichting SAMAH is opgericht in 1999, met als doel de participatie van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers in de leeftijd van 12-25 jaar, te bevorderen en hun positie in Nederland te verbeteren.

SAMAH is een organisatie voor en door jonge alleenstaande vluchtelingen. De stichting werkt vanuit empowerment-denken en heeft in haar activiteiten veel aandacht voor participatie van jongeren, het vergroten van veerkracht en de wisselwerking tussen jongeren en hun netwerk. Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en uitvoering van projecten, het beantwoorden van vragen die binnenkomen bij de helpdesk en het signaleren (en oplossen) van knelpunten.

Mentale gezondheid is een van de onderwerpen die SAMAH samen met jonge alleenstaande vluchtelingen oppakt. Een onderwerp dat niet voor alle jongeren en jongvolwassenen vanzelfsprekend is om te bespreken. ‘Het gaat goed, maar ik heb wel hoofdpijn’ is een voorbeeld van hoe zij over dit thema praten.

Doel

SAMAH wil voorkómen dat jongeren te lang alleen doorlopen met hun problemen en wil de drempel verlagen om over hun zorgen, klachten, vragen of problemen te praten. In dit project realiseert de stichting daarom laagdrempelige voorzieningen voor jongeren en jongvolwassenen in de vorm van een inloop en een landelijke helpdesk, waar zij terecht kunnen voor een luisterend oor, ontmoeting met lotgenoten/ervaringsdeskundigen én specifieke informatie en ondersteuning bij eventueel te ondernemen stappen. Daarnaast organiseert SAMAH samen met door de stichting getrainde ervaringsdeskundigen workshops over hoe mentaal gezond te blijven.

Met partners binnen en buiten het programma GeestKracht slaat SAMAH de handen ineen om jongeren en jongvolwassenen een stem te geven in beleid en uitvoering. Daarmee streeft SAMAH naar een aanpak en bejegening die aansluit bij deze gewone jongeren in ongewone omstandigheden.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting SAMAH

Projectleider

Maria Verkade

E-mail

info@samah.nl

Telefoonnummer

06 - 36 05 94 21

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2021 FNO