'ExpEx'

Ervaringsdeskundigheid voor een betere jeugdzorg

Omschrijving

ExpEx zijn Experienced Experts: getrainde jongeren die ervaring hebben in de jeugdhulp en zich inzetten als maatje van jongeren of adviseur van instellingen en overheden om de jeugdhulp te verbeteren.

Ervaringsdeskundigen kunnen jongeren in de jeugdhulp het gevoel geven dat zij niet de enige zijn die vervelende dingen hebben meegemaakt. Ze zijn een goed voorbeeld en een bron van hoop. Droom van ExpEx is dat de inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg vanzelfsprekend is en daarmee de jeugdhulp echt wordt verbeterd.

ExpEx, ontstaan in 2014, is een landelijk platform met regionale projecten. Ongeveer 300 jongeren zijn getraind, van wie 150 nog verbonden zijn aan de organisatie. Jongeren praten en beslissen binnen ExpEx op elk niveau mee.

Door de samenwerking met Geestkracht is ExpEx onlangs een stichting geworden. Een stap die nodig was om de organisatie en activiteiten verder te ontwikkelen. Zo kan ExpEx de jongeren nu een vrijwilligersvergoeding bieden voor landelijke activiteiten, makkelijker samenwerken met andere landelijke (jongeren)organisaties en landelijke knelpunten beter aanpakken.

Doel

ExpEx heeft als doel:

  • De jeugdzorg te verbeteren vanuit het perspectief van de jongeren zelf.
  • De ervaringsdeskundigheid zo te positioneren in de jeugdzorg dat de inzet van ervaringskennis vanzelfsprekend is.
  • Het stimuleren en faciliteren dat jongeren uit de jeugdzorg worden opgeleid en ingezet als ervaringsdeskundige.

Binnen GeestKracht gaat ExpEx de samenwerking opzoeken met de andere deelnemende organisaties. Maurits Boote, landelijke coördinator, trainer en websitebeheerder van ExpEx:

‘We hebben met alle organisaties veel thema’s gemeenschappelijk en kunnen samen de lobby en agendering hiervoor oppakken. We kijken ernaar uit dat de komende tijd structureel te doen!’

Looptijd

1 juli 2020 - 30 juni 2024

Activiteitgegevens

Organisatie

ExpEx

Projectleider

Maurits Boote en Fietje Schelling

E-mail

info@expex.nl

Telefoonnummer

06 - 34 94 99 23

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Video

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2021 FNO