'Congres: sterk in het werk van de cliëntenraad 2025'

Congres: sterk in het werk van de cliëntenraad 2025

Omschrijving

Een congres voor en door leden van cliëntenraden bestaande uit mensen met een verstandelijke beperking, met een feestelijke opening en workshops die aansluiten bij de eigen wensen en mogelijkheden.

Er is aandacht voor (verdere) bewustwording, kennisvergroting, oefenen van vaardigheden, gebruik van hulpmiddelen en het uitwisselen van ervaringen. Op het congres wordt gewerkt in kleine werkgroepen.

Het resultaat is dat cliëntenraden een actieve en effectieve rol kunnen innemen binnen de zorginstelling. Dit draagt bij aan de zeggenschap van de individuele cliënt.

Doel

Het doel van het project is empowerment van cliëntenraden bestaande uit mensen met een verstandelijke beperking.

Activiteitgegevens

Organisatie

Raad op Maat

Projectleider

Annemarie Timp-Hofmans

Telefoonnummer

06 - 426 592 90

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO