Aansluiten bij behoeften van bewoners

Podcasts over betrekken van bewoners

Om gezondheidsverschillen terug te dringen is het belangrijk om mensen op te zoeken en te vragen naar hun behoeften. Ook (juist!) mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen en schrijven of een migratieachtergrond hebben. Met Pharos maakten we daarom een podcast-serie over het bereiken en betrekken van wijkbewoners.

Created with Sketch.

In gesprek met bewoners over gezondheid

‘”Mogen we van jullie ervaringskennis gebruikmaken?” Met die vraag stapte het project Gezond Leven in Wijchen Noord op bewoners af.’

Twintig lokale initiatiefnemers brachten samen met bewoners hun wijk in kaart. Welke kansen zijn er om gezondheid te verbeteren? Lees de verhalen en laat je inspireren.

Created with Sketch.

Wijk in beweging

Gezond leven kun je niet alleen. Daarvoor heb je elkaar nodig: familie en wijk. Het LUMC en het Welzijnskwartier in Katwijk hebben hiervoor de handen ineengeslagen. Samen met kinderen, ouders en professionals uit de buurt organiseren zij creatieve, gezellige en speelse activiteiten om te werken aan een gezonde(re) levensstijl.

‘Ik ben uitgebreid in Katwijk geweest, in kerken, op scholen, in buurtcentra, om héél veel koffie te drinken en te luisteren naar: hoe zijn de levens van mensen in deze wijk?’ – Nienke Slagboom, medisch antropoloog LUMC in podcast ‘De Levensloopaanpak’

Meet the Parents

Almere Poort is een wijk in opbouw met nog weinig sociale netwerken, terwijl die juist zo belangrijk zijn voor eenoudergezinnen. Deze eenoudergezinnen kunnen zich aansluiten bij het platform Meet the Parents. Hier bouwen zij een netwerk op, wisselen ervaringen uit en hebben ruimte om te ontspannen.

‘Je zit in vergelijkbare situaties, het is fijn als een ander je begrijpt.’ – Gabriella, deelneemster

In gesprek met bewoners over gezondheid

Twintig lokale initiatiefnemers brachten samen met bewoners hun wijk in kaart. Welke kansen zijn er om gezondheid te verbeteren? Lees de verhalen en laat je inspireren.

‘Als je via-via bij mensen binnenkomt, is de drempel een stuk lager dan wanneer je als buitenstaander met een plannetje komt.’ – Nico van Splunter, projectleider Goed Bezig, Rotterdam Spangen

Participatie van ouders in integrale gezondheidsaanpakken

Hoe kun je gezinnen goed betrekken bij je project? De klankbordgroep van Gezonde Toekomst Dichterbij is met twaalf projectleiders in gesprek gegaan en heeft tips en adviezen gegeven, die we verzameld hebben in deze gids.

‘Eindelijk begrijpt iemand mij, eindelijk spreekt iemand mijn taal.’ – uit: Participatie van ouders in integrale gezondheidsaanpakken

KEIGAAF

KEIGAAF is een aanpak om een gezonde leefstijl onder basisschoolkinderen in Eindhoven te bevorderen. Het project realiseerde een sociale en fysieke school-, wijk- en thuisomgeving die kinderen stimuleert om meer te bewegen en gezonder te eten.

‘Als ik naar school ga, loop ik nog een rondje extra. Ik vind het leuk en voel me er goed bij. Als ik ervoor ga, gaan mijn kinderen vanzelf met me mee. Ik ben toch de sleutel hier: als ik goed in mijn vel zit, zitten zij het ook.’ – Joan, deelneemster

 

Wijkchallenge stoppen met roken

Om stoppen met roken in gezinnen in achterstandssituaties te stimuleren hebben Indigo Haaglanden en Jellinek in Den Haag en Utrecht ‘wijkchallenges’ georganiseerd. De uitdaging was om het stoppen met roken in de ene wijk langer vol te houden dan in de concurrerende wijk. Het vergroten van zelfvertrouwen, toeleiding naar de juiste zorg en plezier hebben in gezamenlijke activiteiten stonden centraal.

‘Dat je ineens het gevoel hebt, ik woon in een soort dorp met mensen die ook zijn gestopt en die weten dat ik ben gestopt, dus dat helpt wel.’ – deelneemster uit Utrecht

Je ziet het niet

‘Wij als moeders voelen ons vaak niet begrepen door de mensen die aan de andere kant van de formulieren hun werk doen. Daarom laten we je zien hoe onze leefwereld eruitziet en op welke fronten de kloof tussen ons en betrokken professionals te groot is. Hoe dit ons dagelijks leven, onze gezondheid en die van onze kinderen beïnvloedt. En hoe dit anders kan.’

GONoord!

Leiden Noord wil de gezondste wijk van Leiden zijn. In het project GONoord! worden buurtbewoners uitgenodigd om met ideeën te komen en krijgen ze ondersteuning om van hun idee een duurzaam initiatief te maken. Zo kunnen zij ideeën realiseren om gezonder te leven en de eigen regie te vergroten. Al samenwerkend wordt het makkelijker om gezond te worden en blijven.

‘Ik heb zelf nogal last van goede ideeën, maar het is belangrijk dat het van de mensen zelf komt.’ – Greet Meesters, projectleider

Op eigen kracht naar een gezonde toekomst

Gezond opvoeden en opgroeien, gezond eten en drinken en gezond bewegen. Dit zijn de drie thema’s van het project in Helmond waarin gezinnen uit achterstandswijken werken aan een gezonde toekomst. Zij worden actief betrokken bij de diverse initiatieven die zij zelf bedenken.

‘Voor we het wisten stonden er 22 vrouwen te dringen voor de Ladies only-lessen. Het was soms zo druk dat ze tegen elkaar aanbotsten!’ – professional Chaib El Maach