Op dit moment zijn er geen calls geopend

Nieuws

Jongerenpanel aanwezig bij workshop van project CHIP-familie ZéP

20 januari 2017

Lid van het Jongerenpanel Zorg én Perspectief (ZéP) Lisa heeft kortgeleden een eendaagse workshop voor ouders en hun kinderen met een aangeboren hartafwijking van het CHIP-familie project bijgewoond. In de ouderworkshop wordt gesproken over onderwerpen als opvoeding, probleempreventie en de hartafwijking zelf. In de kinderworkshops wordt aandacht besteed aan ontspanningsoefeningen, positieve gedachten, dapper zijn en plezier in sport. Lisa vond het heel leuk en leerzaam om bij deze dag te zijn: ‘het is mooi om te zien dat de kinderen leren om zichzelf rustig te krijgen en hoe ze dapper kunnen zijn. De ouderworkshop vond ik ook erg interessant, er kwamen onderwerpen over de opvoeding naar voren die ik zelf niet had kunnen bedenken’.

De jongeren van het Jongerenpanel ZéP zijn nauw betrokken bij de projecten van het programma ZéP. Bijvoorbeeld door projectleiders te adviseren, mee te lezen met stukken of bijeenkomsten bij te wonen. Ook speelt het Jongerenpanel een rol in de beoordeling van de tussen- en eindrapportages van de projecten.

Over het CHIP-familie project: het project is een interventie voor jonge kinderen met een aangeboren hartafwijking en hun gezin. Het doel van dit project is om de psychosociale CHIP-familie interventie te ontwikkelen en de effectiviteit hiervan vast te stellen wat betreft het vergroten van o.a. het psychosociale welbevinden van de 4-6 jarigen, de psychische gezondheid van de ouders en de kwaliteit van leven van de broertjes en zusjes. Het project is een van de ruim 35 gesubsidieerde projecten binnen het programma ZéP. Meer informatie is te vinden via de projectenpagina van ZéP.

Lees verderSluiten

Acht projecten Kracht en School toegevoegd aan programma Zorg én Perspectief

22 december 2016

Per december 2016 hebben acht nieuwe projecten binnen het programma Zorg én Perspectief (ZéP) een subsidie ontvangen. De acht projecten zijn gericht op thema School en het overkoepelende thema Kracht. Het programma ZéP heeft als doel om het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten te verkleinen.
Bert Kuipers, programmaleider ZéP: “Met deze laatste toekenningen is een mooi palet van projecten binnen het programma Zorg én Perspectief gericht op de bevordering van sociale participatie van jongeren met een chronische aandoening gerealiseerd. Een breed palet waarin de thema’s sport, school, werk en zorg in ongeveer gelijke mate aan bod komen en ook verdeeld over de hele range van 0 tot 25 jaar. Het programma kan zich nu gaan richten op de vertaling van de resultaten uit de projecten naar beleidsmatige en politieke aanbevelingen”.

De acht projecten zijn:
1. Alle Stemmen Tellen, van Emma Kinderziekenhuis AMC
2. Broers en Zussen Boost Project, van Stichting Kind en Ziekenhuis
3. Digitale Roadmap, van Stichting Steun het Prinses Maxima Centrum
4. Frame, van NJR
5. Onderwijs dat Past, van EDventure
6. Op weg naar integrale zorg en ondersteuning, van Vilans en NJI
7. Wat anders? Studeren voor iedereen!, van Handicap en Studie
8. Zo kan het ook! Inclusief onderwijs voor elk kind, van NSGK en In1school

Deze projecten worden toegevoegd aan de al ruim 30 bestaande projecten die door ZéP worden gesteund. Deze projecten zetten zich allemaal in op een of meerdere thema’s van het programma: Zorg, School, Sport, Werk en Kracht.

Meer weten
Heeft u vragen over de toekenning of wilt u meer weten over het programma ZéP? Dan kunt u contact opnemen met programmasecretaris Wendy van Hal, wendy_van_hal@fondsnutsohra.nl of 085-0403260.

Lees verderSluiten

Callteksten extra Calls ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ nu beschikbaar

21 december 2016

De callteksten voor de twee extra calls die Meer Veerkracht, Langer Thuis per 1 februari 2017 opent, zijn nu beschikbaar. Via deze link komt u op de pagina waar de teksten voor beide calls te downloaden zijn. Het gaat om één call voor projecten gericht op migranten ouderen en één call voor projecten gericht op ouderen die in krimpregio’s en dunbevolkte gebieden wonen. Ook dit keer dienen projecten gericht te zijn op één van de twee thema’s van Meer Veerkracht, Langer Thuis: Meedoen en Bewegen. Beide calls staan tegelijkertijd open, er kunnen tot 22 maart 2017 projecten ingediend worden. In de callteksten leest u waar projectaanvragen aan moeten voldoen.

Ter voorbereiding op uw aanvraag kunt u zich inschrijven voor een tweetal bijeenkomsten, op 10 januari in de middag over de call voor ouderen in krimpregio’s en dunbevolkte gebieden en op 11 januari in de ochtend over de call voor migranten ouderen.

Tijdens deze interactieve bijeenkomsten gaat u met de programmaleiding en elkaar in gesprek om uw projectidee te toetsen en verdere inspiratie op te doen om de kwaliteit van uw aanvraag te verhogen. De bijeenkomsten vinden plaats bij FNO te Amsterdam. Aanmelden kan via dit inschrijfformulier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke Jonker, programmaleider of Hanneke Marcelis, programmasecretaris (zij zijn op vakantie van 23 december t/m 2 januari, hun contactgegevens vindt u op onze programmapagina).

Lees verderSluiten
Meer nieuws Houd mij op de hoogte van nieuws over FNO

Agenda

1 - 12 - 2016 tot 7 - 02 - 2017

Subsidieoproep ZonMw: Intersectoraal verklarend onderzoek naar het voorkomen en verkleinen sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Hoe komt het dat burgers met een zwakkere sociaaleconomische positie een slechtere gezondheid en kortere (gezonde) levensverwachting hebben? Wetenschappers uit verschillende disciplines kunnen gezamenlijk een projectidee indienen voor onderzoek naar de mechanismen, dynamiek en interacties die deze relatie voor alle sociaaleconomische niveaus kan verklaren. Meer informatie over deze subsidieronde van ZonMw vindt u hier.

10 - 01 - 2017 tot 23 - 02 - 2017

ZonMw: Sportimpuls 2017 opengesteld.

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf vandaag bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2017. Ook dit jaar zijn drie subsidieoproepen tegelijkertijd opengesteld, waaronder een subsidieoproep gericht op Jeugd in lage inkomensbuurten. De sluitingsdatum is 23 februari 2017, 14.00 uur. Meer informatie is hier te vinden.

7 - 02 - 2017

Subsidieoproep van ZonMw: Sociaal economische gezondheidsverschillen verklaren, voorkomen en verkleinen.

Tot 7 februari is het mogelijk om, bij ZonMw, projectideeën in te dienen omtrent het voorkomen, verklaren en verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen. Via twee verschillende subsidieoproepen kunnen de projectideeën worden ingediend. Meer informatie over de subsidieoproepen vindt u hier

Meer agenda