Call open bij Meer Veerkracht, Langer Thuis tot 22 maart 15.00 uur

Nieuws

Problematiek thema’s programma ZéP in kaart

24 februari 2017

De afgelopen periode heeft de Datagraver voor het programma ZéP uitgezocht wat de huidige kennis is van de problematiek rond de vijf thema’s van het programma: Zorg, Sport, School, Werk en Kracht. Op basis van de beschikbare data heeft de Datagraver antwoord geprobeerd te vinden op vragen als: ‘Wat is het verschil in arbeidsdeelname door jongeren met een chronische aandoening en jongeren zonder aandoening’, ‘hoeveel jongeren verdwijnen bij 18 jaar van de zorgradar’ en ‘hoe groot is de groep van jongeren met een chronische aandoening nu precies’? Dit heeft geresulteerd in de oplevering van vijf thema-factsheets en een algemene factsheet die te vinden zijn op onze site. Het antwoord op de gestelde vragen was niet altijd precies te vinden en aanvullend onderzoek is nodig. ZéP gaat hier de komende periode op inzetten.

Gezonde Toekomst Dichterbij kent de laatste dertien projecten toe

10 februari 2017

In januari is het programma Gezonde Toekomst Dichterbij gecomplementeerd met de laatste selectie projecten. De dertien toegekende projecten richten zich allen op het verminderen van roken en /of alcoholgebruik bij gezinnen in achterstandssituaties. De groep van projecten binnen het programma Gezonde Toekomst Dichterbij is daarmee uitgegroeid naar 46. De komende jaren richt het programma zich verder op het vertalen van de resultaten uit de projecten naar beleid en de bredere praktijk.

De toegekende projecten zijn:

 • Alcoholpreventie bij lage SES gezinnen
 • Applied gaming voor een rookvrije generatie: co-creatie met kwetsbare gezinnen
 • Een gezonde start
 • Een integrale aanpak van armoede: meer ruimte voor stoppen met roken?
 • Family Check-Up
 • Geweldige Wijk
 • Grip & Gezondheid
 • Rookvrij Haarlem Oost
 • Scoren met Noaberschap
 • Stress- en rookvrije zwangerschap: een e-health interventie voor vrouwen met een (lichte) verstandelijke beperking
 • Wijk Challenge stoppen met roken: wie gaan de uitdaging aan?
 • Wijkgerichte aanpak van risicogedrag bij (aanstaande) zwangeren door incentivering
 • Zoetermeer Samen Sterk & Gezond

Wat is Gezonde Toekomst Dichterbij?

FNO wil gezondheidsachterstanden aanpakken met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij. Mensen in achterstandssituaties, met een lage opleiding en een laag inkomen leven gemiddeld 7 jaar korter dan anderen. Hun gezinnen zijn vaak minder gezond en daarmee kwetsbaar.

De projecten binnen dit programma kenmerken zich door een integrale aanpak van het verminderen van gezondheidsachterstanden. De focus ligt op het terugdringen van ongezonde gewoonten, zoals roken, overmatig alcoholgebruik en het verminderen van overgewicht. Het verbeteren van de gezondheid zoals mensen die zelf ervaren staat daarnaast centraal.

Heeft u vragen over het programma Gezonde toekomst Dichterbij neem dan contact op met Jaap André: via jaap_andre@fondsnutsohra.nl of met Monique Schrijver: monique_schrijver@fondsnutsohra.nl

Lees verderSluiten

22 nieuwe projecten voor Meer Veerkracht, Langer Thuis

7 februari 2017

Vanaf februari verwelkomt Meer Veerkracht, Langer Thuis 22 nieuwe projecten. De projecten zijn erop gericht om ouderen te stimuleren om meer te bewegen en hun sociale netwerk te vergroten. Deze toegekende projecten van call 5 worden toegevoegd aan de 77 lopende projecten die door Meer Veerkracht, Langer Thuis worden gesteund.

De nieuwe projecten:

 • Amsterdam Vertelt
 • Beweeg naar elkaar
 • Digitale Veerkracht
 • Een Praatje en een Plaatje II
 • Heel Sorghvliet kookt
 • Het gezelligheidsknopje
 • Integrale Wijkaanpak van en voor Ouderen
 • Jaapie verbindt!
 • Korfbal365+
 • KunstRoute65 Kameraden
 • Meedoen in de wijk
 • Meer bewegen met behulp van elkaar en technologie
 • Meer Veerkracht Meer Glans
 • Mijn Verhaal
 • Scherm van Ede
 • Tijd voor Verzilveren
 • Uitbouw Gezond Natuur Wandelen in Noord-Holland en Friesland
 • Van 2 naar 3
 • Veerkrachtig Jong met Oud
 • Verspreiding Bijzonder Thuis afgehaald
 • Verspreiding van het  project “het gevoel dat ik er weer bij hoor”
 • Wijkgerichte aanpak voor verspreiding en inbedding van effectieve valpreventie interventies

Aanvraagronde voor nieuwe projecten geopend

Tot dusver zijn er in het programma vijf subsidierondes geweest. Van 1 februari tot 22 maart 15.00 uur staan de laatste twee subsidierondes open. Hier kunt u projectvoorstellen indienen die zich richten op meedoen en/of bewegen van migrantenouderen of ouderen in dunbevolkte gebieden. Meer informatie over deze call vindt u hier. Een overzicht van alle tot nu toe gefinancierde projecten wordt weergegeven op onze website.

Meer weten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Marcelis, programmasecretaris of Ineke Jonker, programmaleider (contactgegevens vindt u hier).

 

Lees verderSluiten
Meer nieuws Houd mij op de hoogte van nieuws over FNO