Call open bij Meer Veerkracht, Langer Thuis tot 22 maart 15.00 uur

Nieuws

Gezonde Toekomst Dichterbij kent de laatste dertien projecten toe

10 februari 2017

In januari is het programma Gezonde Toekomst Dichterbij gecomplementeerd met de laatste selectie projecten. De dertien toegekende projecten richten zich allen op het verminderen van roken en /of alcoholgebruik bij gezinnen in achterstandssituaties. De groep van projecten binnen het programma Gezonde Toekomst Dichterbij is daarmee uitgegroeid naar 46. De komende jaren richt het programma zich verder op het vertalen van de resultaten uit de projecten naar beleid en de bredere praktijk.

De toegekende projecten zijn:

 • Alcoholpreventie bij lage SES gezinnen
 • Applied gaming voor een rookvrije generatie: co-creatie met kwetsbare gezinnen
 • Een gezonde start
 • Een integrale aanpak van armoede: meer ruimte voor stoppen met roken?
 • Family Check-Up
 • Geweldige Wijk
 • Grip & Gezondheid
 • Rookvrij Haarlem Oost
 • Scoren met Noaberschap
 • Stress- en rookvrije zwangerschap: een e-health interventie voor vrouwen met een (lichte) verstandelijke beperking
 • Wijk Challenge stoppen met roken: wie gaan de uitdaging aan?
 • Wijkgerichte aanpak van risicogedrag bij (aanstaande) zwangeren door incentivering
 • Zoetermeer Samen Sterk & Gezond

Wat is Gezonde Toekomst Dichterbij?

FNO wil gezondheidsachterstanden aanpakken met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij. Mensen in achterstandssituaties, met een lage opleiding en een laag inkomen leven gemiddeld 7 jaar korter dan anderen. Hun gezinnen zijn vaak minder gezond en daarmee kwetsbaar.

De projecten binnen dit programma kenmerken zich door een integrale aanpak van het verminderen van gezondheidsachterstanden. De focus ligt op het terugdringen van ongezonde gewoonten, zoals roken, overmatig alcoholgebruik en het verminderen van overgewicht. Het verbeteren van de gezondheid zoals mensen die zelf ervaren staat daarnaast centraal.

Heeft u vragen over het programma Gezonde toekomst Dichterbij neem dan contact op met Jaap André: via jaap_andre@fondsnutsohra.nl of met Monique Schrijver: monique_schrijver@fondsnutsohra.nl

Lees verderSluiten

22 nieuwe projecten voor Meer Veerkracht, Langer Thuis

7 februari 2017

Vanaf februari verwelkomt Meer Veerkracht, Langer Thuis 22 nieuwe projecten. De projecten zijn erop gericht om ouderen te stimuleren om meer te bewegen en hun sociale netwerk te vergroten. Deze toegekende projecten van call 5 worden toegevoegd aan de 77 lopende projecten die door Meer Veerkracht, Langer Thuis worden gesteund.

De nieuwe projecten:

 • Amsterdam Vertelt
 • Beweeg naar elkaar
 • Digitale Veerkracht
 • Een Praatje en een Plaatje II
 • Heel Sorghvliet kookt
 • Het gezelligheidsknopje
 • Integrale Wijkaanpak van en voor Ouderen
 • Jaapie verbindt!
 • Korfbal365+
 • KunstRoute65 Kameraden
 • Meedoen in de wijk
 • Meer bewegen met behulp van elkaar en technologie
 • Meer Veerkracht Meer Glans
 • Mijn Verhaal
 • Scherm van Ede
 • Tijd voor Verzilveren
 • Uitbouw Gezond Natuur Wandelen in Noord-Holland en Friesland
 • Van 2 naar 3
 • Veerkrachtig Jong met Oud
 • Verspreiding Bijzonder Thuis afgehaald
 • Verspreiding van het  project “het gevoel dat ik er weer bij hoor”
 • Wijkgerichte aanpak voor verspreiding en inbedding van effectieve valpreventie interventies

Aanvraagronde voor nieuwe projecten geopend

Tot dusver zijn er in het programma vijf subsidierondes geweest. Van 1 februari tot 22 maart 15.00 uur staan de laatste twee subsidierondes open. Hier kunt u projectvoorstellen indienen die zich richten op meedoen en/of bewegen van migrantenouderen of ouderen in dunbevolkte gebieden. Meer informatie over deze call vindt u hier. Een overzicht van alle tot nu toe gefinancierde projecten wordt weergegeven op onze website.

Meer weten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Marcelis, programmasecretaris of Ineke Jonker, programmaleider (contactgegevens vindt u hier).

 

Lees verderSluiten

Bezoek Jongerenpanel ZéP aan Tweede Kamer

31 januari 2017

Lisa, Morena en Sanne brachten donderdag 26 januari jl. in Den Haag namens het Jongerenpanel een bezoek aan de Tweede Kamer. Ze waren daar op uitnodiging van het VVD-Kamerlid Sjoerd Potters. Naar aanleiding van het politieke filmpje van Lisa, over drempels in het onderwijs voor jongeren met een chronische aandoening, heeft hij aangegeven hier graag dieper op in te gaan.

De jongeren hebben intensief met Potters gesproken over de centrale thema’s van het programma Zorg en Perspectief: sport, school, zorg en werk. Zo spraken ze o.a. over problemen rond studiefinanciering en  bureaucratische drempels bij het behalen van een rijbewijs. Maar ook over de negatieve gevolgen van de Participatiewet en het belang van de door bezuinigingen onder druk staande psychosociale ondersteuning.
Potters toonde zich zeer geïnteresseerd in alle onderwerpen die naar voren werden gebracht. Hij waardeert het pleidooi om de sociale participatie van jongeren met een chronische aandoening te bevorderen en dit bij politici en beleidmakers onder de aandacht te  brengen. Potters denkt graag mee met wie naast de landelijke politiek samengewerkt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen, gemeenten en werkgeversorganisaties. Al met al kijken Lisa, Morena en Sanne positief terug op het vruchtbare gesprek en dit geeft het jongerenpanel dan ook inspiratie om de komende tijd nog meer van dit soort politieke gesprekken te voeren.

Lees verderSluiten
Meer nieuws Houd mij op de hoogte van nieuws over FNO

Agenda

10 - 01 - 2017 tot 23 - 02 - 2017

ZonMw: Sportimpuls 2017 opengesteld.

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf vandaag bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2017. Ook dit jaar zijn drie subsidieoproepen tegelijkertijd opengesteld, waaronder een subsidieoproep gericht op Jeugd in lage inkomensbuurten. De sluitingsdatum is 23 februari 2017, 14.00 uur. Meer informatie is hier te vinden.

Meer agenda